Borger A. Lenth

Denne siden viser opplysninger om Borger A. Lenth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Borger A. Lenth
NSD id-nummer: 9868
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Internasjonalisering av norsk næringsliv Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Banksjef 1981 1981
1982 Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1982
1982 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1982 1982
1983 Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Spesialrådgiver 1982
1983 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Spesialrådgiver 1982
1984 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Departementsråd 1984
1985 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Departementsråd 1984
1986 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Adm. Banksjef 1986
1987 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Adm. Banksjef 1986
1988 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Adm. Banksjef 1986
1989 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Banksjef 1989
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Banksjef 1989 1990
1997 Styre for statens investeringsfond for næringsvirksomhet Vanlig medlem I statsråd 430 Rådgiver 1997