Helge B. Andresen

Denne siden viser opplysninger om Helge B. Andresen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge B. Andresen
NSD id-nummer: 9896
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for INKO-tjenesten i Hedmark Andre oppgaver Leder Av departement 412 Adm. Direktør 1981 1981
1983 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 412 Adm. Direktør 1983
1983 Styret for INKO-tjenesten i Hedmark Andre oppgaver Leder Av departement 412 Adm. Direktør 1978 1983
1984 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 401 H.R.Advokat 1983
1984 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1984
1985 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1984
1985 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 H.R.Advokat 1985
1986 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1984
1986 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 H.R.Advokat 1985
1987 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1984
1987 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 H.R.Advokat 1985
1988 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1984
1988 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 H.R.Advokat 1985
1989 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 H.R.Advokat 1985 1989
1990 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1990
1991 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1990
1992 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1990
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1990 1993
1997 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 H.R.Advokat 1990 1997