Idun Nytun Christie

Denne siden viser opplysninger om Idun Nytun Christie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Idun Nytun Christie
NSD id-nummer: 9983
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Lærer 1981 1981
1982 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Lærer 1982 1982
1984 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Fylkesagronom 1982
1985 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Fylkesagronom 1982
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 414 Fylkesagronom 1985
1986 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Fylkesagronom 1982
1986 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 414 Fylkesagronom 1986
1987 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 414 Fylkesagronom 1986
1988 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 414 Fylkesagronom 1986
1994 Styret for Høgskolen i Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 401 Fylkesjordsjef 1994
1994 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 Fylkesjordsjef 1994
1994 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 401 Fylkesjordsjef 1994
1995 Styret for Høgskolen i Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 401 Fylkesjordsjef 1994
1995 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 Fylkesjordsjef 1994
1995 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 401 Fylkesjordsjef 1994
1996 Styret for Høgskolen i Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 401 Fylkesjordsjef 1994
1996 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 Fylkesjordsjef 1996
1996 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 Fylkesjordsjef 1994
1996 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Leder Av departement 401 Fylkesjordsjef 1995
1996 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 401 Fylkesjordsjef 1994
1997 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 Fylkesjordsjef 1996
1997 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 401 Fylkesjordsjef 1994
1997 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Leder Av departement 401 Fylkesjordsjef 1995