Arnljot Forsmo

Denne siden viser opplysninger om Arnljot Forsmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnljot Forsmo
NSD id-nummer: 9998
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Direktør 1981 1981
1981 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Direktør 1981 1981
1982 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Direktør 1981 1982
1984 Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Direktør 1981
1985 Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Direktør 1981 1985
1994 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Direktør 1993
1995 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 722 Direktør 1995
1995 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 722 Direktør 1993
1996 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 722 Direktør 1995
1996 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 722 Direktør 1993
1997 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 705 Pensjonist 1995
1997 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Pensjonist 1993 1997