Partidokumentarkivet

Partidokumentarkivet er NSDs samling av norske partidokumenter fra 1884 og fram til i dag. Her finner du partidokumenter av ulikt slag fra de fleste politiske partier som har eksistert i Norge opp gjennom tiden.
Vis mer

Om de ulike dokumentene

Arkivet inneholder valgprogram for partier som har vært representert på Stortinget, samt i varierende grad også for mindre partier som har stilt liste til et stortingsvalg. Det inneholder også en hel del lokale valgprogram fra fylkes- og kommunevalg , samt enkelte valgprogram fra sametingsvalg. I tillegg finner man i arkivet prinsipprogram for en rekke partier som har stilt til stortingsvalg.

I arkivet er det tilrettelagt en mengde pressemeldinger som har blitt sendt ut fra sentralt hold i ulike partier. De eldste pressemeldingene er fra Arbeiderpartiet i 1990, de nyeste er fra 2006. Dekningsgraden for pressemeldinger for de ulike partiene varierer noe, avhengig av hvor aktive partiene selv har vært med hensyn til å inkludere NSD som mottaker av pressemeldingene og av i hvor stor grad partiene benytter seg av pressemeldinger som kommunikasjonskanal.

Ellers finner man flere andre typer dokumenter i arkivet, som vedtekter, taler og stiftelseserklæringer. Her ligger for eksempel Sosialistisk Folkepartis stiftelseserklæring av april 1960 og Kråkerøytalen til Einar Gerhardsen fra februar 1948.

Tilrettelegging av dokumentene

Tilretteleggingen av partidokumentene er innholdsorientert. De skal være enkle å finne fram i, samtidig som de formidler all relevant informasjon til brukerne. Dette innebærer at dokumentene ikke alltid fremstår nøyaktig slik de er levert fra partiene, men er tilpasset rask tilgang til teksten. De aller fleste dokumentene framstår likevel som tilnærmet identiske med originaldokumentene. Valgprogram fra sametingsvalg er tilrettelagt på både samisk og norsk språk.

Dokumentene foreligger i ulike formater, avhengig formatet de opprinnelig ble lagret i da de ble tilrettelagt elektronisk for første gang. For å være mest mulig tro mot det opprinnelige materialet, varierer derfor formateringen av dokumentene i arkivet mellom PDF, html og rtf. Det framgår av hvert enkelt dokument hvilken formatering som er benyttet.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

Kildene for eldre materiell er først og fremst trykte utgaver av dokumentene. Blant annet er samlepublikasjoner med ulike valgprogram brukt som kilde. Fra begynnelsen av 1990-tallet fikk NSD oversendt partiprogrammer elektronisk og siden midten/slutten av 1990-tallet er partidokumentene stort sett lastet direkte ned fra Internett. Unntaket er pressemeldinger, som i hovedsak mottas fra partiene per e-post.

Søketips: Bruk søkefeltet til å søke på ord eller tema du er interessert i. Avgrens søket ved å bruke filtrering i menyen til høyre.
Vis mer

Hvordan søker jeg?

 • Skriv ett eller flere søkeord i søkefeltet. Trykk på søkeknappen.
 • Bruk mellomrom mellom ordene hvis du skriver flere søkeord i søkefeltet. Skriver du flere ord, får du treff som inneholder ett eller flere av ordene.
  Eksempel:
  Dersom du søker på bærekraftig utvikling vil søket inkludere alle dokumenter som inneholder ordene bærekraftig, utvikling eller bærekraftig utvikling.
 • Bruk anførselstegn " " for å søke på kombinasjon av ord. Da vil du kun finne dokumenter som inneholder den eksakte kombinasjonen av ord.
  Eksempel:
  Dersom du søker på "bærekraftig utvikling" vil søket inkludere alle dokumenter som inneholder uttrykket bærekraftig utvikling.
 • Bruk stjerner * * for å søke på sammensatte ord der den ene delen av ordet er et bestemt ord eller begrep du er interessert i.
  Eksempel:
  Dersom du søker på ordet *helse* vil søket gi treff på både kvinnehelse og helsepersonell.

Hvordan avgrenser jeg søket?

 • Du kan bruke filtreringen i høyre kolonne til å avgrense søket ditt. Bruk avkrysningsboksene i hvert felt til å velge bestemte partier, dokumenttyper og årstall. Det er mulig å velge flere partier, dokumenttyper og årstall samtidig. Dersom ingen filtrering er valgt, søker man i alle dokumenter i hele arkivet.

Eksempler på hva arkivet kan gi av informasjon

X

Søk f.eks. på kontantstøtte, økonomi, velferdsstat, globalisering osv.

Resultater per side Sort resultat

 1-1 av 1 treff