Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2007
ValgkretsParti Senterpartiet
Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Rød Valgallianse Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Magnar Lussand Bonde/Lærar Granvin
2 Bente Bondhus Skuleassistent Kvinnherad
3 Lene Fløysand Student Lindås
4 Kjersti Toppe Lege Bergen
5 Sigrid Brattabø Handegard Hjelpepleiar Jondal
6 Sammy Olsen Fiskar Bømlo
7 Sigbjørn Hauge Skogbruksplanleggar Voss
8 Ingrid Netland Radoigraf Os
9 Monika Soltveit Gabrielli Bonde Radøy
10 Karstein Golten Sjukepleiar Sund
11 Irene Skarsten Fyrstekonsulent Bergen
12 Øyvind Røen Lærar Samnanger
13 Ingvor Gundegjerde Lærar/Bonde Etne
14 Olav Steinar Namtvedt Ordførar Radøy
15 Solfrid Borge Ordførar Ullensvang
16 Tor Brattebø Bedriftsrådgjevar Bergen
17 Jorunn Skistad Holsen Bonde Osterøy
18 Helge Hauge Ordførar Tysnes
19 Jon Steinar Haugsvær Bonde Masfjorden
20 Anved Johan Tveit Vaktmeister Eidfjord
21 Kjellaug Ekse Brekkhus Dagleg leiar Voss
22 Åshild Rygg Tonning Saksbehandlar-bank Bergen
23 Jorunn Småbrekke Gjersvik Rektor Fjell
24 Sigmund Simmenes Læra Vaksdal
25 Edvard Johs Stangeland Dekksoffiser Austevoll
26 Reidar Øksnes Montør Austrheim
27 Nils T Bjørke Bonde Voss
28 Herleif Tveit Likningssjef Kvam
29 Kjell Martin Sandaker Sivilingeniør Sveio
30 Jon Olav Heggseth Ordførar Ulvik
31 Per Johannessønn Jordal Advokat Os
32 Oddvard Rommetveit Adjunkt Stord
33 Gro Rydland Lærar Fitjar
34 Knut Korsbrekke Havforskar Askøy
35 Artur Farestveit Bonde Modalen
36 Jon Strand Bonde Odda
37 Ingrid Janne Sæberg Student Kvinnherad
38 Lars Klyve Butikkmedarbeidar Voss
39 Audhild Aadland Olsnes Barnehagestyrar Samnanger
40 Miriam Sortland Førskulelærar Bømlo
41 Lars Grønstad Gardbrukar Etne
42 Morten Kristian Havsgård Spesialkonsulent/jurist Fusa
43 Anna Kristina Valle Kyrkjeverje Lindås
44 Steinar Langesæter Bonde Ullensvang
45 Liv Hopland Van der Kooij Bonde Meland
46 Knut Eivind Nygård Einingsleiar Sund
47 Jostein H Hellestveit Bonde Lindås
48 Mari Midttun Sekretær Granvin
49 Sigve Arne Sørheim Bonde Etne
50 Erik Andreas Riisnes Bonde Masfjorden
51 Haakon Gaute Lønning Aarø Berekningsingeniør Bergen
52 Margunn Yndestad Samnøy Konsulent Fusa
53 Helga Nygård Pensjonist Samnanger
54 Knut August Knudsen Prost Voss