Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2015
ValgkretsParti Arbeiderpartiet
Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Cecilie Myrseth Psykolog Tromsø
2 Knut Werner Hansen Fisker Karlsøy
3 Kari-Anne Opsal Advokat/lærer Harstad
4 Torbjørn Bongo Offiser Tromsø
5 Hanne Linaker Student Bardu
6 Arne Bergland Pensjonist Lenvik
7 Synnøve Søndergaard Distriktssekr. Tromsø
8 Trond-Agnar Eilifsen Student Gratangen
9 Anne Kaja Knutsen Sykepleier Torsken
10 Willy Ørnebakk Nær.rådg. Storfjord
11 Sigrund Hestdal Pedagog Nordreisa
12 Tor-Martin Torbergsen Student Skånland
13 Mari Siljebråten Student Bardu
14 Kim Håkon Pedersen Vernepleier Salangen
15 Åse Mona Vikten Lærer Lyngen
16 Hugo Salomonsen Økonomisjef Ibestad
17 Eirin Kristin Kjær Student Balsfjord
18 Halvar Hansen Pensjonist Harstad
19 Kristine Haugen Lærer Lavangen
20 Asbjørn Olafson Gartner Kvæfjord
21 Liv Helland Olsen Legesekr Målselv
22 Lars Klaus Mosli Bonde Balsfjord
23 Hilde Anita Nyvoll Dagl leder Nordreisa
24 Eirik Losnegaard Mevik Næringsdr Kvænangen
25 Marie Ditlefsen Bankfunksj Kvæfjord
26 Tor Inge Hoaas Rådgiver Tromsø
27 Britt Sofie Illguth Pensjonist Tromsø
28 Kåre Lennart Rasmussen Regionleder Sørreisa
29 Torill Annie Johansen Lærer Bardu
30 August Hansen Student Tromsø
31 Walborg Fossan Rektor Tromsø
32 Werner Kiil Pensjonist Lyngen
33 Hilde Marie Larssen Næringdr Lyngen
34 Tommy V. A. Sarnes Ingeniør Lenvik
35 Astrid Kolbeinsen Kokk/servitør Lenvik
36 Magnar Andreas Nilssen Driftssjef Tromsø
37 Astrid Sylte Student Tromsø