Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2015
ValgkretsParti Piratpartiet
Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene i Oslo Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Øystein Jakobsen Bydel S. Nordstrand
2 Thomas Gramstad Bydel Frogner
3 Håkon Wium Lie Bydel Frogner
4 Manuel Pettersen Lains Bydel Østensjø
5 Øystein Middelthun Bydel Gamle Oslo
6 Daniel Ingar Davidsen Bydel Grorud
7 Hans Jørgen Lysglimt Bydel Nordstrand
8 Asbjørn Ulsberg Bydel Alna
9 Geir Isene Bydel Vestre Aker
10 Tobias Brox Bydel Grorud
11 Christian Lains Bydel Vestre Aker
12 Michal Bergseth Bydel Østensjø
13 Joanna Hvalen Bydel Gamle Oslo
14 Kenneth Rockers Bydel Grünerløkka
15 Øystein Røysland Sørlie Bydel Nordre Aker
16 Heidi Hovind Bydel Nordre Aker
17 Jon Christian Brekke Bydel Gamle Oslo
18 Grete Sofie Fallan Glasø-Olsen Bydel S. Nordstrand
19 Krister Borge Bydel Grünerløkka
20 Jo Flottorp Ness Bydel Grünerløkka
21 Trond Anders Sorvoja Bydel Gamle Oslo