Tilgang til data

Data fra Forvaltningsdatabasen på nettsidene er organisert i kategoriene under:

Utlevering av data

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) er et serviceorgan for norsk forskning. Hovedformålet er å yte tjenester til forskere og studenter når det gjelder innsamling og tilgang til data.

Tilgang til data får du ved å sende en søknad til NSD, som brev eller e-post.

Oppgi i søknaden:

NSD kan være behjelpelig med å tilrettelegge informasjon for analyseformål.

Merk at det for enkelte data kan være betingelser knyttet til utlevering av data.

Send søknad til:

NSD - Norsk senter for forskningsdata AS
Harald Hårfagres gate 29
5007 BERGEN

Tlf: 55 58 21 17
Fax: 55 58 96 50

E-post: nsd@nsd.no