Kontakt PolSys ved NSD

Har du spørsmål eller kommentarer knyttet til Forvaltningsdatabasen ta gjerne kontakt.

NB: Har du spørsmål vedrørende saksfeltet til en statlig etat/virksomhet som du finner i Forvaltningsdatabasen, så er dette noe NSD ikke kan være behjelpelig med. Ta i så fall direkte kontakt med den etaten det gjelder.

Postadresse

NSD - Norsk senter for forskningsdata AS
Harald Hårfagres gate 29
5007 Bergen

Telefon: 55 58 21 17
Faks: 55 58 96 50
E-post: polsys@nsd.no