Biografier

Jørgen Aall


Født: 22.02.1771
Død: 07.04.1833
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Skien og Porsgrund Stadskaptein
Riksforsamlingen 1814 1. representant Porsgrund Grosserer, stadskaptein
1815-17 1. representant Skien og Porsgrund Stadskaptein