Biografier

Ivar Aarseth


Født: 05.10.1889
Død: 31.07.1972
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 4. representant Trondhjem og Levanger Desinfektør Arbeiderpartiet
1928-30 4. representant Trondhjem og Levanger Desinfektør Arbeiderpartiet
1934-36 4. representant Trondhjem og Levanger Kontrollør Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Trondhjem og Levanger Kontrollør Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Lønningskomiteen
1928-30 Nestformann i Lønningskomiteen
Sekretær i 1928, nestformann i 1928-1930.

1934-36 Medlem i Kommunalkomiteen (av 1934)
1937-45 Formann i Kommunalkomiteen (av 1934)
Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Støstad på det Overordentlige Storting i 1939.

Personalia:

Født 05.10.1889, Veøy, Romsdal.
Sønn av gårdbruker Knudt Aarseth (1857-1927) og Oline Horsgaard (1857-1948).

Utdanning og yrke:

Utdannet - Maler i Molde
Student - Den tekniske aftenskole (ved siden av arbeide)

Maler - Molde og Trondheim (til 1918)
Desinfektør - Trondheims sunnhetsvesen (1918)
Kontrollør - Trondheims trygdekasse (fra 1931)
Bestyrer - Norges Banks avdeling, Trondheim (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Trondheim bystyre
1923-1925 medlem Trondheim formannskap
1925-28 medlem Trondheim bystyre
1928-31 medlem Trondheim bystyre
1931-34 medlem Trondheim formannskap
1934-37 medlem Trondheim bystyre
1937-45 medlem Trondheim bystyre (avsatt under krigen)
Fra 1945 medlem Trondheim formannskap

Offentlige verv:

Formann - Boligrådet, Trondheim
Formann - Husnemnda, Trondheim
Formann - Elektrisitetsverkets styre, Trondheim
Formann - Sporveiens styre, Trondheim
Medlem - Vinmonopolets stedlige styre
Medlem - Komiteen om Statens revisjonsvesen av 1935
Medlem - Helserådet, Trondheim (fra 1933)
Varamann - Norges Banks avdeling, Trondheim (1935-1945)

Verv i partier:

Formann - Arbeiderpartiets avdeling, Trondheim

Verv i organisasjoner:

M. fl. - Andre tillitsverv i de faglige og politiske organisasjoner
Medlem - Representantskapet i Arbeidernes opplysningsforbund
Medlem - Styret for "Arbeider-Avisa"

Diverse:

Okkupasjonen: Han ble fengslet og satt i Vollan 29. sept 1944. Ble dømt til sikring i et halvt år og sonet dommen i Berg interneringsleir ved Tønsberg.