Biografier

Hans Jørgensen Aarstad


Født: 09.07.1878
Død: 19.01.1954
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant 5. Ryfylke Landbruksskolelærer Venstre
1919-21 1. representant 5. Ryfylke Landbruksskolelærer Venstre
1922-24 1. representant Rogaland fylke Landbruksskolelærer Venstre
1925-27 1. representant Rogaland fylke Landbruksskolelærer Venstre
1928-30 1. representant Rogaland fylke Landbruksskolelærer Venstre
1931-33 1. representant Rogaland fylke Landbruksskolelærer Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1925-1928 President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Varamedlem i Veikomiteen
Møtte for Hidle i 05.07-27.07.1916.

1919-21 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1919)
1922-24 Formann i Finanskomiteen (av 1922)
1925-27 Nestformann i Finanskomiteen (av 1922)
1928-30 Formann i Finanskomiteen (av 1922)
Formann i 1928. Gikk ut for Strand 15.02.1928.

1931-33 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Trådte inn for Fasmer 12.05.1931.

Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av Statens kornforretning.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av lov om innførsel av trelast m.v.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Varamedlem i Utenrikskomiteen
Møtte for Gjedrem i 1921.

1922-24 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
Trådte inn for Tveiten i 1923.

1925-27 Formann i Riksrettens aksjonsnevnd
Formann fra 24.12.1926.

Nestformann i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
1928-30 Formann i Den store budsjettkomiteen
Formann i 1928.

1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Trådte inn for Fasmer 12.05.1931.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 15.02.1928 - 11.05.1931

Personalia:

Født 09.07.1878, Sokndal (Dalane).
Sønn av gardbrukar Jørgen Aarstad (1836-1904) og Marta Aarstad (f.) (1847-1930).

Utdanning og yrke:

Studiereiser - Med og utan stipend i inn- og utland
Student - Landbruksskulen på Tveit i Nedstrand, Ryfylke, (1896-1898)
Student - Norges landbrukshøgskule (1898-1900)

Andrelærar - Tveit skule (1900-1904)
Andrelærar - Stend (1904-1907)
Andrelærar - Tveit (1907-1928)
Landbruksskulestyrar - Tveit (1933-1943)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 ordfører Nedstrand herredsstyre
1922-25 ordfører Nedstrand herredsstyre
1925-1927 ordfører Nedstrand herredsstyre
1937-1940 ordfører Nedstrand herredsstyre
Fra 1945 ordfører Nedstrand herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Apoteknemnda av 1919
Medlem - Sparenemnda for jarnvegane av 1921
Medlem - Administrasjonsnemnda for vassdrags- og elektrisitetsvesenet av 1923
Medlem - Kongsbergnemnda av 1925
Medlem - Aksjonsnemnda for Riksretten (1926-1927)
Varamann - Riksskattestyret (1926-1944)
Formann - Aksjonsnemnda for Riksretten (1927)
Medlem - Representantskapet for Norges Bank (1927-1928)
Medlem - Representantskapet for Norges Bank (1932-1938)
Medlem - Styret for Rogaland Landbruksselskap (1935-1941)
Medlem - Samferdselsnemnda for Rogaland bygder og byer (fra 1941)

Andre administrative verv:

Varamann - Styret for Instituttet for sammenlignende kulturforsking (1931-1937)