Biografier

Jon Reinholdt Aas


Født: 27.10.1874
Død: 27.08.1953
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 4. Numedal Gaardbruker Høyre
1922-24 1. representant Buskerud fylke Gårdbruker Høyre
1925-27 1. representant Buskerud fylke Gårdbruker Høyre
1928-30 2. representant Buskerud fylke Gårdbruker Høyre
1931-33 2. representant Buskerud fylke Gårdbruker Høyre
1934-36 3. representant Buskerud fylke Gårdbruker Høyre
1937-45 2. representant Buskerud fylke Gårdbruker Høyre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1931-1936 President Lagtinget
1937-1945 Varapresident Lagtinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1922-24 Nestformann i Veikomiteen
Nestformann 1923-1924. Erstattet av Holte 11.06.-10.07.1923.

1925-27 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn for Morell 05.03.1926.

Nestformann i Veikomiteen
1928-30 Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1929, ved behandling av Laks- og sjø-ørretloven.

Nestformann i Veikomiteen
1931-33 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
1934-36 Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
1937-45 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av transportvei for kis fra Skorovas gruver.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av valgordningen.

Nestformann i Vei- og jernbanekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
1925-27 Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Om biler og baner
1931-33 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Om forretningsordenen
1934-36 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Om forretningsordenen
1937-45 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen

Personalia:

Født 27.10.1874, Øvre Eiker.
Sønn av gårdbruker Peder Johnsen Aas (1832-1904) og Else Marie Olsdatter Røren (1839-1898).

Utdanning og yrke:

Student - Medisin (studerte kun kortere tid)
Student - Drammen (1893)
Cand. philos. (1894)

Gårdbruker - Nordre Aas i Øvre Eiker (fra 1905) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Øvre Eiker herredsstyre
1916-19 medlem Øvre Eiker herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Hovedstyret Vassdrags- og elektrisitetsvesenet i 1932 nedsatte administrasjonskomite
Medlem - Den parlamentariske valgordningsnemnd av 1927
Medlem - Høyskolekomiteen av 1927
Formann - Statsbanekomiteen av 1932
Medlem - Hovedstyret Vassdrags- og elektrisitetsvesenet (fra 1920)
Medlem - Riksretten (1926-1927)
Formann - Den parlamentariske valgordningsnemnd av 1927 (1928-1931)

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre (1914-1934)