Biografier

Lars Johannesen Aga


Født: 12.03.1800
Død: 07.08.1889
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1842-44 4. representant Søndre Bergenhus Amt Lensmand, gaardbruker
1845-47 2. representant Søndre Bergenhus Amt Lensmand, gaardbruker