Biografier

Olaf Amundsen


Født: 13.05.1876
Død: 12.12.1939
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 3. Søndre Salten Advokat Det Frisinnede Venstre
1913-15 1. representant 3. Søndre Salten Høiesteretsdvokat Venstre
1916-18 1. representant 3. Søndre Salten Høiesteretsdvokat Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Nestformann i Sosialkomiteen
1913-15 Medlem i Jernbanekomiteen
Medlem i Justiskomite nr. 1
Kom som forsterkning i 1913, ved behandling av reguleringssaker.

1916-18 Medlem i Jernbanekomiteen
Ble overført til skog- og vassdragskomiteen i 1917, Hovdan trådte inn i hans sted.

Formann i Skog- og vassdragskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Angaaende reguleringsloven
1913-15 Nestformann i Om koncession paa erhvervelse av høifjeld m.v.
Medlem i Om reguleringsloven
Kom som forsterkning i 1914.

1916-18 Formann i Om konsesjonslovene og vassdragsreguleringsloven m.m.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 22.06.1921 - 23.08.1922

Personalia:

Født 13.05.1876, Tromsø.
Sønn av sogneprest Olaf Kristian Amundsen (1850-1910) og Kirsten Birgitte Paasche (1850-1915).

Utdanning og yrke:

Student - Hauges Minde, Oslo (1893)
Cand. jur. (1898)

Edsv. fullm. - Sorenskriveren i Salten
Edsv. fullm. - Byfogden i Bodø (til 1919)
Høyesterettsadvokat (1904)
Sorenskriver - Fosen (fra 1918) (utnevnt til sorenskriver i Fosen 24. juni 1918)
Sakfører - Bodø (fra 1919)
Fylkesmann - Nordland fylke (fra 1922) (utnevnt til fylkesmann i Nordland fylke 4. okt. 1922)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1908-1908 varaordfører Bodø bystyre (viseordfører Bodø til han flyttet til Bodin i løpet av 1908)

Offentlige verv:

Medlem - Dampskipskomiteen av 1916
Formann - Skadeforsikringskt. av 1918
Formann - Komiteen om utlendingers virksomhet i riket av 1918
Formann - Medisinalavgiftskt. av 1922
Formann - Komiteen om syketrygd for fiskere m. m. av 1932
Medlem - Skibsskattelovkt. av 1916
Valgmann - Bodø (1903)
Varamann - De juridiske medlemmer av Høyfjellskommisjonen (1915-1921)(forrettet i enkelte saker som medlem og formann)
Medlem - Styret for Norges Banks avd. i Bodø (1916-1918)
Formann - Dampskipskomiteen av 1916 (1918)

Litteratur:

Utga - Kommentar til konsesjonsloven (1918)
Utga - Kommentar til vassdragsreguleringsloven (1928)

Diverse:

Slektskap: Søskenbarn av nedennevnte Ragnhild Varmbo.