Biografier

Torgeir Anderssen-Rysst


Født: 09.08.1888
Død: 08.09.1958
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 3. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Redaktør Venstre
1928-30 2. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Redaktør Venstre
1931-33 2. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Redaktør Venstre
1934-36 3. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Redaktør Venstre
1937-45 2. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Skattefoged Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1925, ved behandling av lov om Svalbard.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av Sveen 16.04.-02.05.1926.

1928-30 Nestformann i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Nestformann i 1928. Gikk ut for Indrehus 15.02.1928.

1931-33 Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av Forsvarsordningen.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn for Øksnevad 12.05.1931.

1934-36 Sekretær i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
1937-45 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av trålerloven.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av S. T. Olsen 17.02.-04.03.1939. Gikk ut for Meling i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Vaksdal i 1945.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 15.02.1928 - 11.05.1931

Personalia:

Født 09.08.1888, Ålesund.
Sønn av håndverks- og handelsborger i Ålesund Andreas Kornelius Anderssen (1857-1929) og Anne Marie Rasmussen (1859-1921).

Utdanning og yrke:

Student - Ålesunds skole (1907)
Cand. jur. (1913)

Edsv. fullmektig - Sorenskriveren, Kragerø (til 1914)
Vpl. offiser (1908)
Edsv. fullmektig - Ålesund byfogedembede (1914-1916) (hvorav 1/2 år kst. byfoged og magistrat i Ålesund)
Premierløytnant (1915)
Redaktør - "Sunnmørsposten", Ålesund (1918-1928)
Redaktør - "Sunnmørsposten", Ålesund (1931-1934) (hadde herunder statens journaliststipendium)
Skattefoged, skifte- og auksjonsforvalter - Ålesund (fra 1934) (utnevnt 23. sept.1934)
Generalkrigskommissær - Ålesund (1939-1940) (utnevnt 1. juli 1939. Satt til kontoret ble lukket av tyskerne 30. sept. 1940)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Ålesund formannskap
1925-28 medlem Ålesund formannskap
1937-1939 medlem Ålesund formannskap
Ukjent periode medlem Ålesund bystyre (i en årrekke)

Offentlige verv:

Formann og medlem - Forskjellige kommunale styrer og nevnder
Medlem - Det praktisk-fiskerimessige utvalg til å behandle spørsmålet om fiskeriene og sjøterritoriet (nedsatt av den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite i 1925)
Medlem - Regjeringens handelspolitiske nevnd av 1933
Regjeringsutsending - Landsutstillingen i Poznan (Polen) (1929)
Regjerings utsending - 1000-års festlighetene på Island (1930)
Delegert - Traktatforhandlingene mellom Norge og Island (1932)
Delegert - Traktatforhandlingene mellom Norge og Island (1938-1939)
Delegert - Folkeforbundets møte i Genéve (1939)
Midlertidig sendemann - Reykjavik (1945)(utnevnt 7. sept. 1945)

Verv i partier:

Medlem - styret for Norges Venstrelag (1933-1936)