Biografier

Peder Anker


Født: 08.12.1749
Død: 10.12.1824
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Akershus Amt Kammerherre, generalveiintendant
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 18.11.1814 - 30.06.1822