Biografier

Sofus Anton Birger Arctander


Født: 22.01.1845
Død: 11.08.1924
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1877-79 1. suppleant Nordlands Amt Overretssakfører
1880-82 3. representant Nordlands Amt Overretssakfører
1883-85 2. representant Nordlands Amt Lensmand Venstre
1889-91 4. representant Nordlands Amt Fhv. Statsraad Venstre
1900-03 5. representant Nordlands Amt Første-borgermester Venstre
1904-06 2. representant Nordlands Amt Kst. toldskriver Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1877-79 Medlem i Næringskomite nr.1
1880-82 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1883-85 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1889-91 Medlem i Toldkomiteen
1900-03 Medlem i Toldkomiteen
1904-06 Medlem i Budgetkomiteen
Gikk ut for Kildal 1905

Spesialkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Formann i Fullmaktskomiteen
Formann etter Hagerup fra 26.10.1903 til 16.03.1905 da han gikk ut for Havig

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Kahrs 13.03.1905

Medlem i Angaaende arbeidsløsheten
Medlem i Angaaende forretningsordenen
Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
Gikk ut for Taraldset 16.03.1905.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Indredepartementet 26.06.1884 - 31.07.1885
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.08.1885 - 31.07.1886
Statsråd Indredepartementet 01.08.1886 - 16.02.1888
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 11.03.1905 - 22.10.1907
Fungerende statsminister 31.08.1905 - 22.09.1905
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 23.10.1907 - 18.03.1908
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 02.02.1910 - 10.06.1910

Personalia:

Født 22.01.1845, Kristiania.
Sønn av kgl. fuldmægtig, senere overtoldbetjent i Kristiansand Hans Steenbuch Arctander og Martha Dahll Nielsen.

Utdanning og yrke:

Student - Kristiansands skole (1863)
Cand. jur. (1871)

Sorenskriverfuldmægtig - Hadsel (1872)
Kst. sorenskriver - Hadsel (1874)
Overretssakfører - Hadsel (1875)
Kasserer - Sparebanken, Hadsel (1879-1884)
Lensmand - Ofoten (1880) (dog uten pers. at overta stillingen)
Lensmand - Hadsel (1881)
Borgermester - Bergen (1890)
Toldskriver - Kristiania (1901)
Borgermester - Kristiania (1908-1910)
Borgermester - Kristiania (fra 1910)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1875-1879 ordfører Hadsel herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Leilændingskommissionen av 1876
Formand - Den departementale pensionslovkomite
Valgmand - Hadsel (1873-1882)
Medlem - Nordlands amtsskolekommission (1875-1880)
Aastedsforlikskommissær - Hadsel (1877)
Forlikskommissær - Hadsel (1880-1884)
Formand - Riksskattekommissionen (fra 1892)
Formand - Den departementale komite om formandskapsloven (1898)
Formand - Den departementale skattelovskomite (1899)
Suppleant - Komiteen for Stortingets bibliotek (1901)
Formand - Repræsentantskapet Norges bank (1902-1905)
Medlem - Tilsynskomiteen for de private forsorgelsesanstalter (fra 1910)

Verv i organisasjoner:

Suppleant - Nansenfondets styre (fra 1902)

Andre administrative verv:

Formand - Sparebankens direktion, Hadsel (1876-1879)