Biografier

Ulrik Frederik Christian Arneberg


Født: 15.06.1829
Død: 30.10.1911
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 1. representant Brevik Amtmand, fhv. Statsraad Høyre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 13.07.1889 - 30.06.1890
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.07.1890 - 05.03.1891