Biografier

Arne Arntzen


Født: 19.06.1782
Død: 21.10.1846
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Hedemarkens Amt Overretsprokurator, cand.jur
1827-29 2. representant Hedemarkens Amt Sorenskriver, cand.jur