Biografier

Andreas Arntzen


Født: 18.02.1777
Død: 14.12.1837
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Christiania Kst. politimester, cand.jur
1818-20 2. representant Christiania Trælasthandler, cand.jur
1821-23 2. representant Christiania Høiesteretsadvokat, cand.jur
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 01.12.1836 - 31.05.1837
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.07.1837 - 13.12.1837