Biografier

Peder Marthinus Pedersen Bakkejord


Født: 17.05.1852
Død: 26.09.1925
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 4. Nordre Salten Gaardbruker Venstre
1910-12 1. representant 4. Nordre Salten Gaardbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Toldkomiteen
1910-12 Medlem i Toldkomiteen

Personalia:

Født 17.05.1852, Bakkejord i Ankenes.
Sønn av gaardbruker og fisker Peder Eliassen Bakkejord og Mette Johanna Berthensdatter.

Utdanning og yrke:

Snekker og tømmermand
Retstolk - Lappisk og kvænsk
Fisker - Lofoten og Finnmarken (til 1880)
Gaardbruker - Bakkejord i Ankenes (fra 1880)
Branddirektør - Narvik (1899-1902)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Ankenes? herredsstyre (i 26 aar)
Ukjent periode varaordfører Ankenes? herredsstyre

Offentlige verv:

Aastedsforlikskommissær - (Ankenes?)
Medlem - Narvik bygnings- og reguleringskommission