Biografier

Joakim Sveder Bang


Født: 15.12.1868
Død: 02.02.1931
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. suppleant 1ste kreds, Bratøren og Ilen Læge Det Frisinnede Venstre
1922-24 4. representant Trondhjem og Levanger Læge, sanitetskaptein Det Frisinnede Venstre
1925-27 5. representant Trondhjem og Levanger Læge, sanitetskaptein Det Frisinnede Venstre
1928-30 1. suppleant Trondhjem og Levanger Fylkeslæge Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Trådte inn for Hovland 21.06.1920, gikk ut for Dæhlen 22.06.1921.

Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1921, ved behandling om erstatning til kommuner for tap av poteter. Trådte ut av Stortinget 22.06.1920, Hoffstad trådte inn i hans sted.

Medlem i Protokollkomiteen
Trådte inn for Hovland 21.06.1920, gikk ut for Dæhlen 22.06.1921.

1922-24 Nestformann i Næringskomite nr.2
1925-27 Nestformann i Næringskomite nr.2
Erstattet av Kindt 10.07.-14.07.1925.

1928-30 Medlem i Næringskomite nr.2
Gikk ut for Lykke 28.01.1928.

Varamedlem i Skog- og vassdragskomiteen
Møtte for Darre-Jenssen 11.01.-24.02.1930.

Varamedlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Møtte for Lykke 11.01.-28.01.1928.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Lykke 28.01.1928.

Personalia:

Født 15.12.1868, Årstad (nå Bergen).
Sønn av ingeniør Joackim Waldemar Bang (1839-1902) og Hanna Hermansen (1844-1932).

Utdanning og yrke:

Student - Gundersens skole, Oslo (1888)
Cand. med. (1894)
Student - Kirurgi (1897) (studerte kirurgi i Berlin, København, Bern, London og Paris)
Student - Kirurgi (1900)
Student - Kirurgi (1907)
Student - Kirurgi med off. stipendium, England og Frankrike (1918)

Eier - Furan og Solem, Lånke
Eier - Birkehaug, Strinda
Vpl. offiser - Hærens sanitet (1893)
Læge - Mandal (1894)
Kst. distriktslæge - Selbu (1895)
Kommunelæge - Hobøl og Tomter (1895-1897)
Premierløytnant (1895)
Læge - Trondheim (fra 1897)
Læge - Egen kirurgisk privatklinikk, Trondheim (1899-1905)
Fastlønnet (1900)
Kaptein - Sanitetsvesenets stab (1909)
Regimentslæge - Nordenfj. dragonreg. nr. 3 (1911)
Sjef - 5. sanitetskompani (1916)
Leder - Samaritankurser, Norges tekniske høyskole (fra 1920)
Distriktslæge - Strinda (1926) (utnevnt 3. des. 1926)
Fylkeslæge - Sør-Trøndelag (1926) (utnevnt 3. des. 1926)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Trondheim formannskap
1916-19 medlem Trondheim formannskap
1919-22 medlem Trondheim formannskap
1922-25 medlem Trondheim formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Trondheim (1909-1922)
Utsending - Til Russland for å utta krigsfanger (1917)(syke og sårede tyske og østerrikske krigsfanger som skulle til norge)

Verv i partier:

Formann - Trondheims Frisindede Venstre

Verv i organisasjoner:

Formann - Skiklubben
Formann - Seilforeningen
Formann - Trøndelag krets av Norges Badeforbund
Medlem - Vitenskapsselskapet, Trondheim (fra 1900)

Andre administrative verv:

Ordfører - Forstanderskapet for Privatbanken

Diverse:

Deltok Balkankrigen (1912-) (deltok med den norske Røde Kors' avdeling på serbisk side)
Tjenestgjorde Første verdenskrig (1915-1916) (tjenestgjorde ved det britiske sanitet, dels ved engelske hospitaler og dels ved fronthospitaler i Frankrike)