Biografier

Ole Gustav Barman


Født: 07.08.1853
Død: 25.07.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant Aalesund og Molde Provst Venstre
1916-18 1. representant Aalesund og Molde Provst Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Justiskomite nr. 1
Trådte inn for Kolstad 22.04.1914.

1916-18 Medlem i Kirkekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 07.08.1853, Drammen.
Sønn av sogneprest Ole Olsen Barman (1816-1914) og Grethe Elisabeth Mørk (1836-1889).

Utdanning og yrke:

Telegrafeksamen (1874)
Student (1880)
Cand. theol. (1887)

Arbeidet - Indremisjonen
Ansatt - Telegrafvesenet (1875-1885)
Stasjonsbestyrer - Telegrafvesenet, Sørvågen (1885) (siste året i telegrafvesenet)
Sjømannsprest - Quebec-Pensacola (1888)
Sjømannsprest - London (1894) (etter oppdrag av Sjømannsmisjonens hovedstyre besøkte han 1903-04 de største sjøhavnene i Storbritannia og på kontinentet for å rømningsforhold, norske sjømenns livsvilkår i fremmede nasjoners skip m. m. Hans beretning herom er trykt i Sjøfartskontorets årbok for 1906)
Sogneprest - Skjervøy (1904)
Prost - Tromsø prosti (1906-1909)
Sogneprest - Ålesund (1909-1911)
Prost - Nordre Sunnmøre prosti (1911-1916)
Sogneprest - Skjeberg (1916-1928) (utnevnt 9.juni 1916)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Ålesund bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Den depart. mønstringskomite av 1908 (utarbeidet lov om sjømenn)
Formann - Vergerådet, Ålesund (1912-1913)