Biografier

Andreas Berg


Født: 04.10.1861
Død: 29.06.1944
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 2. representant Trondhjem og Levanger Overretssagfører, bankchef Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Konstutionskomiteen
Forfall i 1905, Hiorth trådte inn i hans sted, forfall i 1906, Stenberg og Thaulow trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn i J. Knudsens fravær 09.11.1904

Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")

Personalia:

Født 04.10.1861, Trondhjem.
Sønn av kasserer i Norges bank Lauritz Berg og Fredrikke Wanvig.

Utdanning og yrke:

Student - Trondhjems katedralskole (1879)
Cand. jur. (1883)

Byfogedfuldmægtig - Trondhjem (1883)
Overretssakfører - Trondhjem (1885)
Chef - Den nordenfjeldske kreditbank (fra 1901)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Trondhjem bystyre
1907-10 ordfører Trondhjem bystyre
Fra 1897 medlem Trondhjem bystyre

Offentlige verv:

M. fl. - Medborgerlige tillidshverv
Formand - Tilsynskommissionen Trondhjem-Tønsetbanen (fra 1902)