Biografier

Berge Sigval Nathanael Bergesen


Født: 03.04.1863
Død: 04.12.1956
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 2. representant Stavanger Konsularagent Høyre
1907-09 1. representant 1ste kreds, Holmen Skibsreder, konsul Samlingspartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Justiskomiteen
Kom som forsterkning i 1904-05, ved behandlingen av aktieloven.

Medlem i Konstutionskomiteen
1907-09 Medlem i Jernbanekomiteen
Gikk for en kort periode i 1908 og i 1909 ut for Th. Larsen.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
Forfall 20.07.1908, A. Pedersen trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 03.04.1863, Farsund.
Sønn av provst Ole Bergesen (1832-1899).

Utdanning og yrke:

Merkantil utdannelse - Bl. a. 5 aar i England og Tyskland

Skibsreder m.m. - Egen forretning i Stavanger (fra 1887)
Fransk konsularagent (fra 1892)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Stavanger bystyre
Ukjent periode medlem Stavanger formannskap

Offentlige verv:

M. fl. - Hverv
Medlem - Norges banks repræsentantskap (fra 1905)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Bestyrelsen for Nordisk skibsrederforening
Medlem - Styret "The Baltic & White Sea Conf."