Biografier

Kornelius Olai Person Bergsvik


Født: 18.03.1889
Død: 02.05.1975
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 4. representant Hordaland fylke Herredskasserer Arbeiderpartiet
1931-33 5. representant Hordaland fylke Herredskasserer Arbeiderpartiet
1934-36 2. representant Hordaland fylke Herredskasserer Arbeiderpartiet
1937-45 2. representant Hordaland fylke Herredskasserer Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Sekretær i Finanskomiteen (av 1922)
Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1930, ved behandling av forandring i bankadministrasjonen, og ved behandling av tilskudd til vanskeligstilte kommuners budsjetter.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1930, ved behandling av lån til Aust-Agder fylke.

1931-33 Sekretær i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
1934-36 Sekretær i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Sekretær i 1934-1936. Gikk ut for Rong 20.03.1935.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1934, ved behandling av alkohollovgivningen.

1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Trådte inn for Rong på det Overordentlige Storting i 1939, gikk ut igjen for Rong i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Sekretær i Den store budsjettkomiteen
1931-33 Sekretær i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Om forretningsordenen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for A. Lothe 20.03.1935.

Medlem i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Sosialdepartementet 20.03.1935 - 12.11.1936
Statsråd Finans- og tolldepartementet 13.11.1936 - 30.06.1939

Personalia:

Født 18.03.1889, Bergsvik i Austrheim i Nordhordland.
Sønn av gardbrukar og fiskar Per Knutson Bergsvik (1849-1934) og Elsa Made Monsdotter (1852-1919).

Utdanning og yrke:

Student - Lærarskulen, Volda (1910-1913)

Gardsarbeid og fiske (frå han var smågut)
Verkstadarbeider - Bergen (frå 17-års alderen)
Heradskasserer - Haus
Forretningsfører - Likningsstellet, Haus (som kommunesækretær)
Forretningsfører - Elektrisitetsforsyninga, Haus (som kommunesækretær)
Lærer - Folke- og framhaldsskulen i Vågå, Strand og Haus (1913-1917)
Kommunesekretær - Haus (1917-1935)
Fylkesmann - Telemark (1939-1940)
Skattefoged - Hordaland (1941-1945)
Fylkesmann - Telemark (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Haus herredsstyre
1922-25 medlem Haus herredsstyre
1925-28 medlem Haus herredsstyre
1928-31 medlem Haus herredsstyre
1931-34 medlem Haus herredsstyre
1934-37 medlem Haus herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Likningsrådet, Haus (1919-1928)
Medlem - Styret for trygdekassa, Haus (1923-1925)
Medlem - Skulestyret, Haus (1923-1937)
Medlem - Styret for Herlandsfoss komm. Kraftverk (1926-1937)
Medlem - Styret for Statens Fiskeribank (1929-1941)(fekk avskil av n. s. 1941)
Varamann - Styret for Garantikassa for sparebankar (1932-1937)
Varamann - Styret for Rikskringkastinga (1934-1940)

Verv i partier:

M. fl. - tillitsombod i partiet både i Haus herad og i Hordaland fylke
Formann - Arbeidarpartiet i Hordaland (1927-1928)

Verv i organisasjoner:

Formann - Anten i avhaldslag og ungdomslag
Aktiv - Avhalds- og det frilynte ungdomsarbeid (1913-1928)

Diverse:

Slektskap: Oldefar hans var bror til J. J. Spjeldnæs, sjå Lindstøl s. 815.