Biografier

Carl Christian Berner


Født: 20.11.1841
Død: 25.05.1918
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1886-88 4. representant Bergen Direktør for den tekniske Skole Venstre
1889-91 1. representant Bergen Direktør for den tekniske Skole Venstre
1895-97 1. representant Bergen Fhv. Statsraad Venstre
1898-00 3. representant Bergen Direktør for den tekniske Skole Venstre
1900-03 2. representant Bergen Stempletpapirforvalter Venstre
1904-06 1. representant Sarpsborg Stempletpapirforvalter Venstre
1907-09 1. representant Sarpsborg Stempletpapirforvalter Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1886-88 Medlem i Jernbanekomiteen
1889-91 Medlem i Jernbanekomiteen
1895-97 Medlem i Toldkomiteen
1898-00 Medlem i Toldkomiteen
1900-03 Medlem i Konstutionskomiteen
1904-06 Formann i Konstutionskomiteen
Formann 1905 og 1905-1906.

1907-09 Formann i Konstutionskomiteen
Gikk ut for Saakvitne i 1908-1909.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1889-91 Medlem i Valgkomiteen
1895-97 Medlem i Valgkomiteen
1898-00 Medlem i Valgkomiteen
1900-03 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Formann i Angaaende forretningsordenen
Ordfører i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
1907-09 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Formann i Valgkomiteen
Formann 1906-1909.

Medlem i Forberedende fuldmaktskomite. 1909.
Medlem i Mjøsreguleringen
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.03.1891 - 30.06.1892
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 01.07.1892 - 01.05.1893

Personalia:

Født 20.11.1841, Kristiania.
Sønn av stiftsoverretsprokurator, senere assessor Oluf Steen Julius Berner (1809-1855) og Marie Louise Falkenberg.

Utdanning og yrke:

Student (1859)
Cand. philos. (1861)

Lærer - Gjertsens skole (1865) (lærer ved forskjellige skoler i Kristiania, bl. a. denne og nedennevnte)
Lærer - Aars og Voss skole (1866)
Inspektør - Aars og Voss skole (1874)
Direktør - Den tekniske skole i Bergen (1874)
Stempletpapirforvalter (1899)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Suppleant - Nobelkomiten (1900)
Suppleant - Norges banks repræsentantskap (1901-1905)
Medlem - Tilsynskomiteen Stortingets bibliotek (1901-1910)
Medlem - Nobelkomiten (fra 1904)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Direktionen Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring
Formand - Studentersamfundet (1867-1868)
Medlem - Nansenfondets styre (fra 1899)