Biografier

Wilhelm Blakstad


Født: 02.02.1863
Død: 04.01.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant Fredriksstad Direktør Høyre
1919-21 1. representant Fredriksstad Direktør Høyre
1922-24 1. representant Fredrikshald, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Direktør Høyre
1925-27 1. representant Fredrikshald, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Direktør Høyre
1928-30 2. representant Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Direktør Høyre
1931-33 1. representant Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Direktør Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Varamedlem i Protokollkomiteen
Møtte for Ramm 27.04-13.05.1918.

1919-21 Sekretær i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Hoyer 19.05.-08.06.1921.

1922-24 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av statsgaranti ved kredittsalg til Russland av sild m.v.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1922, ved behandling av ekstraordinær bevilgning til motarbeidelse av arbeidsledighet m.v.

1925-27 Nestformann i Toldkomiteen
1928-30 Nestformann i Toldkomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1930, ved behandling av overenskomst om tollfred m.v.

1931-33 Formann i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Nestformann i 1931, formann i 1931-1933.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av overenskomst om tollhvile.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for G. A. Jahren i 1926.

1928-30 Varamedlem i Den store budsjettkomiteen
Møtte for Paulsen i 1929.

1931-33 Formann i Den store budsjettkomiteen
Nestformann i 1931, formann i 1931-1933.

Personalia:

Født 02.02.1863, Blakstad i Asker.
Sønn av gårdbruker Erik Jørgensen Blakstad (1827-1890) og Laura Gabrielsen (1832-1868).

Utdanning og yrke:

Student - Trondhjems tekn. læreanstalt (1879-1882)
Student - Ås høyere landbruksskole (1885-1886)

Bestyrer - Baklandets Teglverk og Dampsmie (1882-1883)
Landmåler - Privat landmålingsarbeide (1883-1884)
Assistent - Ved rekonstrusjonen av Kristiania Tændstikfabrik (1884-1885)
Landbruksingeniør - Det nordenfjeldske (1886-1892)
Fløtningsinspektør - Skiensvassdraget (1892-1898)
Fabrikkbestyrer (1898-1901)
Ansatt - Akerselvens Brukseierforening (1901)
Fløtningsdirektør - Fredrikstad Tømmerdireksjon (Nedre Glommen) (fra 1902)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Fredrikstad bystyre
1910-13 ordfører Fredrikstad bystyre
1913-16 ordfører Fredrikstad bystyre
1916-1918 ordfører Fredrikstad bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Vassdragsreguleringskomiteen av 1907
Formann - Komiteen om Øyerens regulering av 1914
Medlem - Formannskapslovkt.
Medlem - Mellemriksbanekommisjonen av 1921
Formann - Komiteen om arbeidstidsbestemmelser i landbruksnæringen av 1927
Medlem - Tilsynskomiteen for Smålensbanen (1918-1921)
Medlem - Havnelovkt. (1919)

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Den tekniske forening, Fredrikstad (1905)
Formann - Den tekniske forening, Fredrikstad (1905-1909)
Medlem - Styret for Den Norske Ingeniørforening (1918-1920)