Biografier

Otto Albert Blehr


Født: 17.02.1847
Død: 13.07.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1883-85 5. representant Nordre Bergenhus Amt Overretssakfører Venstre
1886-88 5. representant Nordre Bergenhus Amt Overretssakfører Venstre
1895-97 3. representant Nordlands Amt Fhv. Statsminister Venstre
1898-00 2. representant Nordlands Amt Overretssakfører Venstre

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Folkeforbundets møte i Genève, 1920.
Delegert - Folkeforbundets møte i Genève, 1922.
Delegert - Folkeforbundets møte i Genève, 1923.
Delegert - Folkeforbundets møte i Genève, 1924.
Delegert - Folkeforbundets møte i Genève, 1925.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.03.1891 - 01.05.1893
Statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 17.02.1898 - 20.04.1902
Statsråd Indredepartementet 21.04.1902 - 31.12.1902
Statsminister 21.04.1902 - 21.10.1903
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 01.01.1903 - 21.10.1903
Statsråd Revisjonsdepartementet 09.06.1903 - 21.10.1903
Konstituert statsråd Finans- og tolldepartementet 23.04.1915 - 15.07.1915
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.05.1917 - 20.06.1920
Statsminister 22.06.1921 - 05.03.1923
Statsråd Finans- og tolldepartementet 22.06.1921 - 05.03.1923

Personalia:

Født 17.02.1847, Sanderud i Stange.
Sønn av amtsfysikus Albert Blehr (1805-1872) og Wilhelmine Ludovice Kathinka Stenersen (1818-1877).

Utdanning og yrke:

Student - Gjertsens skole, Oslo (1865)
Cand.jur. (1870)

Stortingsreferent - Dagbladet (1871-1872)
Medarbeider - Bergensposten (1871-1872)
Edsv. fullmektig hos - Sorenskriveren i Nordfjord (1872-1873)
Bestyrer av sorenskriverembetet - Nordfjord (1873-1876)
Kst. sorenskriver - Nordfjord (1876-1877)
Overrettssakfører - Lærdal (1877)
Kst. foged - Sønd- og Nordfjord (1888-1889)
Lagmann - Hålogaland (1889-1891)
Lagmann - Oslo lagdømme (1893)
Kst. stiftamtmann - Kristiania (1905)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1882-1888 ordfører Lærdal herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Straffelovkomm. av 1885
Medlem - Den 3dje unionskomite av 1895
Formann - Den parlamentariske voldsgiftskt. av 1897
Formann - Tollvesenets administrasjonskt.
Formann - Reinbeitedelegasjonen til forhandlinger med svenske delegerte av 1913
Medlem - Komiteen om Norges tilslutning til Folkenes Forbund og de nøytrales felles interesser ved krigens slutning
Aktoratsmedlem - Riksretten mot det Selmerske ministerium (1883-1884)
Medlem - Jurykommisjonen av 1882 (1884)
Medlem - Komiteen til gjennomgåelse av denne kommisjonens [Jurykommisjonen] utkast (1884)
Stortingsvalgt medlem - Hypotekbankens direksjon (1893-1898)
Medlem - Komiteen om ordningen av Nobelinstituttet (1897)
Suppleant - Hypotekbankens direksjon (1903-1908)
Revisor - Nobelstiftelsen (1904-1927)(til sin død)
Kongevalgt formann - Hypotekbankens direksjon (1909-1927)(til sin død)
Revisor - St. Olafsordenen (1911-1927)(til sin død)

Verv i partier:

Medlem - Venstres hovedstyre (1906-1927)

Verv i organisasjoner:

Representant - Selskapet for Norges Vel
Formann - Studentersamfundet (1871)

Litteratur:

Redigerte - Sogn Tidende
Skrev - En rekke brev som hans sønn S. Blehr gav ut i 1947-48 med tittelen 'Før avgjørelsen' (to bind)
Utga - Fjordenes Blad (senere Fjordabladet) (1874)

Diverse:

Minne: Hans maleri, utført av Edv. Munch, og skjenket av politiske meningsfeller og venner 1935, er opphengt i Stortinget.