Biografier

Lars Kristian Blilie


Født: 05.04.1820
Død: 17.12.1892
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1871-73 4. representant Christians Amt Sparebankdirektør, gaardbruker
1874-78 2. representant Christians Amt Sparebankdirektør, gaardbruker
1880-82 4. representant Kristians Amt Gaardbruker
1883-85 3. representant Kristians Amt Gaardbruker Venstre