Biografier

Einar Gram Borch


Født: 14.09.1870
Død: 01.03.1952
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1925-27 1. representant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1937-45 2. representant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1925-1927 Varapresident Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Sekretær i Jernbanekomiteen
Erstattet av Ørud deler av 1923 og 1924.

Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av norsk produksjon ved leveranser til det offentlige.

1925-27 Sekretær i Jernbanekomiteen
Erstattet av Ørud deler av perioden.

1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1939, ved behandling av prisen på råsprit som A/S Vinmonopolet kjøper av innenlandske brennerier.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914

Personalia:

Født 14.09.1870, Stavanger.
Sønn av overlærer Karl Tank Anker Borch (1823-1895) og Sara Johanne Birkeland (1837-1929).

Utdanning og yrke:

Student - Stavanger (Kongsgård) skole (1887)
Cand. philos. (1888)
Student - Jønsberg landbruksskole under J. L. Hirsch (1890)

Gårdbruker - Gården Moe i Jevnaker (1890) (overtok ca. 1890 gården Moe i Jevnaker, som i et par hundre år har vært i hans slekts eie, og har senere vært bosatt der)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 varaordfører Jevnaker herredsstyre
1901-04 ordfører Jevnaker herredsstyre
1904-07 ordfører Jevnaker herredsstyre
Ukjent periode medlem Jevnaker herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - De fleste kommunale verv og vært medlem av kommunale og fylkeskommunale komiteer
Medlem - Styret i Opland fylkes (Kristians amt) Landhusholdningsselskap i en lang årrekke
Medlem - Norges Banks representantskap
Medlem - Valutadifferensekt. av 1921
Medlem - Gjeldskommisjonen av 1928
Medlem - Skogkomm. av 1930
Medlem - Statens spare- og forenklingskomm. av 1932
Valgmann - (1903)
Medlem - Tilsynsutvalget for Bergensbaneanlegget (1906-1909)
Medlem - Valdresbanens direksjon (amtets representant) (1908-1917)
Formann - Opland fylkes (Kristians amt) Landhusholdningsselskap (1912-1915)
Medlem - Landbruksrådet (1919)
Medlem - Statens eksportråd (1920-1921)
Medlem - Tjenestemannskomiteen av 1919 (fra 1924)
Viseformann - Norges Banks representantskap (fra 1927)
Medlem - Ankenevnden for den ekstraordinære formuesskatt (1931-1946)
Medlem - Ankenevnden for verdsettelse av aksjer (1931-1946)
Medlem - Vinmonopolets råd (fra 1933)
Formann - Norges Banks representantskap (1938-1945)

Verv i partier:

Medlem - hovedstyret for Bondepartiet (1925-1927)
Medlem - hovedstyret for Bondepartiet (1938-1947)

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Selskapet for Norges Vel
Medlem - Representantskapet Det norske Skogselskaps styre (til 1940) (-1-1940)
Representant - Det norske Skogselskap (fra 1908)
Representant - Selskapet for Norges Vel (fra 1912)
Medlem - Det norske Skogselskaps styre (1915-1929)
Medlem - Styret for Norges Skogeierforbund (1921-1928)
Preses - Selskapet for Norges Vel (1922-1934)
Medlem - Nordmannsforbundets styre (fra 1931)(avsatt i okkupasjonstiden)
Æresmedlem - Norges Skogeierforbund (fra 1938)
Medlem - Styret for foreningen Norden (1938-1946)

Andre administrative verv:

Medlem - Styre eller representantskap for forsikringsselskapene Samtrygd, Skogbrand og Odin
Formann - Representantskapet for A.s Borregaard (fra 1929)

Diverse:

Slektskap: Om hans farfar prost A. Borch og hans fetter læge C. A. Borch, se Lindstøl s.114.