Biografier

Jens Kristian Meinich Bratlie


Født: 17.01.1856
Død: 15.09.1939
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 4. representant Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger Generalkrigskommisær Høyre
1904-06 2. representant Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger Generalkrigskommisær Høyre
1907-09 1. representant 3dje kreds, Gamle Aker Generalkrigskommisær Samlingspartiet
1910-12 1. representant 3dje kreds, Gamle Aker Generalkrigskommisær Høyre
1916-18 1. representant 5te kreds, Uranienborg Generalkrigskommisær Høyre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1910-1912 President Stortinget
1906-1909 President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Militærkomiteen
1904-06 Formann i Militærkomiteen
1907-09 Formann i Militærkomiteen
1916-18 Medlem i Budgetkomiteen
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1918, ved behandling av lov om uførehets- og alderstrygd.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
Trådte inn for Vogt 16.03.1905.

Formann i Arbeidsledigheten
1907-09 Nestformann i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Valgkomiteen
1910-12 Formann i Fullmaktskomiteen
Formann 1910-1911, gikk ut for A. Berge 21.02.1912.

Formann i Valgkomiteen
Gikk ut for W. Konow (f. 1845) i 1912.

Formann i Angaaende mægling og voldgift
Formann i Angaaende reguleringsloven
Gikk ut for Hagerup Bull i 1912.

Medlem i Komite ifølge Grundlovens § 75
Gikk ut for Blakstad i 1912.

1916-18 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om lov om pensjonsordning for statens tjenestemenn
Medlem i Utenrikskomiteen
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1910-1911 Parlamentarisk leder Høire
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 20.02.1912 - 30.01.1913
Statsråd Revisjonsdepartementet 20.02.1912 - 30.01.1913
Statsminister 20.02.1912 - 30.01.1913

Personalia:

Født 17.01.1856, Nedre Skiaker i Østsinni sogn, Nordre Land.
Sønn av sakfører, senere lensmann i Vestre Toten Erik Bratlie (1814-1890) og Bolette Sophie Meinich (1821-1870).

Utdanning og yrke:

Student - Immatrikulert (1880)
Høyskoleeks. (1880)
Cand. jur. (1885)
Studiereiser - Militært stipendium for å studere spørsmålet om vernepliktsskatt i Schweiz, Østerrike, Ungarn, Serbia, Italia, Frankrike og Tyskland (1888)

Generalkrigskommissær
Offiser (1877)
Premierløytnant - Bergenske brigade (1881)
Fullmektig - Hos advokat C. H. Schweigaard (1886-1889)
Premierløytnant - Ingeniørvåbenet (1889)
Kst. ekspedisjonssjef - Forsvarsdepartementets armeavdeling (1889-1898) (1. aug. 1889 og 9. febr. 1898)
Kaptein (1893)
Kst. Generaladvokat - Land- og sjøetaten (1906-1912)
Generalkrigskommissær (1913-1929) (avskjed 1. okt. 1929)
Direktør - Statens pensjonskasse (fra 1917) (opprettet 1. juli 1917)

Offentlige verv:

Medlem - Komiteen om Akershus festnings grunnarealer av 1895
Medlem - Utrustningskt. av 1897
Formann - Komiteen om utskrivingsvesenet av 1901
Medlem - Spesialkt. (1905)
Stortingets representant - Festlighetene i Rouen i anledning av tusenårsfesten for grunnleggelsen av hertugdømmet Normandie i (1911)
Ordenskansler - (1912-1913)
Medlem - Tilsynskomiteen for private forsørgelsesinnretninger (1921-1937)

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre
Formann - Høires Centralstyre (1911-1918)

Andre administrative verv:

Medlem - Enkekassens direksjon (1910-1912)
Medlem - Enkekassens direksjon (1913-1917)

Litteratur:

Art. forf. - Betenkninger og avhandlinger om militære, administrative og politiske emner og øvet avgjørende innflytelse i arbeidet for den nye hærordning av 1909

Diverse:

Slektskap: Fetter av nedennevnte repr. J. H. Meinich