Biografier

Jakob Brevig


Født: 27.12.1864
Død: 31.08.1949
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 3. Nedre Romerike Gaardbruker Samlingspartiet
1910-12 1. representant 3. Nedre Romerike Gaardbruker Det Frisinnede Venstre
1922-24 7. representant Akershus fylke Gårdbruker Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
Forfall i 1908, Bergsjø trådte inn i hans sted.

1910-12 Formann i Budgetkomiteen
Midlertidig formann i 1912.

1922-24 Medlem i Konstutionskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Bøhn 24.03.1909.

Personalia:

Født 27.12.1864, Vestre Brevik i Enebakk.
Sønn av gårdbruker Holm Hansen Brevig (1822-1903) og Anne Marie Ungersness (1830-1881).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Student - Privatskole i Enebakk (1879-1881)

Arbeidet - Farens gård (1881-1897)
Revisor - Enebakk Sparebank (1890-1902)
Gårdbruker - Vestre Brevik i Enebakk (fra 1897) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 ordfører Enebakk herredsstyre
1904-07 ordfører Enebakk herredsstyre
1907-10 ordfører Enebakk herredsstyre
1913-16 ordfører Enebakk herredsstyre
1916-19 ordfører Enebakk herredsstyre
1919-22 ordfører Enebakk herredsstyre
1922-25 ordfører Enebakk herredsstyre
Fra 1897 medlem Enebakk herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: formann fylkestinget, Akershus.

Offentlige verv:

Overformynder - Enebakk
Innehatt - Fleste kommunale tillitsverv
Medlem - Styret for Akershus landbruksselskap
Formann - Styret for Akershus landbruksselskap
Forlikskommissær - Enebakk (1904-1907)
Forlikskommissær - Enebakk (1917-1927)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen Enebakk Sparebank (1903-1905)