Biografier

Aasulv Olsen Bryggesaa


Født: 21.04.1856
Død: 03.04.1922
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 3. representant Lister og Mandal Amt Gaardbruger Venstre
1904-06 2. representant Lister og Mandal Amt Gaardbruger Venstre
1907-09 1. representant 3. Lyngdal Gaardbruger Venstre
1910-12 1. representant 3. Lyngdal Gaardbruger Venstre
1913-15 1. representant 3. Lyngdal Gaardbruger Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Konstutionskomiteen
1904-06 Medlem i Konstutionskomiteen
1907-09 Formann i Konstutionskomiteen
Sekretær 1906-1907, formann 1908 og 1909. Forfall 1907, Ersdal trådte inn i hans sted.

1910-12 Medlem i Budgetkomiteen
Kom som forsterkning i 1910-1911, ved behandling av skatteloven.

Formann i Konstutionskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
1907-09 Medlem i Reglementskomiteen
Medlem i Vandfald m.v.
1910-12 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Lindvig i 1912.

Formann i Angaaende reguleringsloven
Formann i 1912.

Medlem i Komite ifølge Grundlovens § 75
1913-15 Medlem i Fullmaktskomiteen
Gikk ut for Holmesland 31.01.1913.

Formann i Valgkomiteen
Gikk ut for Landheim 31.01.1913.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 31.01.1913 - 25.10.1915

Personalia:

Født 21.04.1856, Bryggesaa, i Eiken sogn i Hægebostad.
Sønn av gaardbruker Ole Aasulvsen Bryggesaa og Berte Tormodsdatter Tveten.

Utdanning og yrke:

Seminarist - Holt (1877)

Lærer - Hægebostad (i 6 aar)
Gaardbruker - Bryggesaa, i Eiken sogn i Hægebostad (fra 1878) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1884 medlem Hægebostad herredsstyre
Fra 1889 ordfører Hægebostad herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem amtsutvalget, Lister og Mandal.

Offentlige verv:

Aastedsforlikskommissær - Hægebostad
Medlem - Amtsskattekommissionen
Medlem - Amtsskolestyret
Medlem - Styret amtssykehuset
Medlem - Styret landbruksskolen
Formand - Den komite, som indstillet paa kjøp av skolegaard og forberedte skolens oprettelse
Overformynderrevisor - Hægebostad
Medlem - Fælleskomiteen Vestlandsbanen og kommunikationskomite for strækningen Kristiansand-Flekkefjord
Formand - Hægebostad skolestyre (fra 1890)
Valgmand - (1891-1903)
Suppleant - Riksskattekommisionen (1902-1908)
Medlem - Riksskattekommisionen (1912)
Medlem - Vasdragskommissionen (1912)
Medlem - Vandfaldskommissionen (1913)

Andre administrative verv:

Formand - Hægebostad sparebanks direktion (fra 1882)