Biografier

Waldemar Christofer Brøgger


Født: 10.11.1851
Død: 17.02.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 2. Aker Professor Samlingspartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Budgetkomiteen

Personalia:

Født 10.11.1851, Kristiania.
Sønn av boktrykker Anton Wilhelm Brøgger og Oline Marie Bjæring.

Utdanning og yrke:

Studerte - Zoologi (et par aar)
Studerte - Mineralogi og geologi som specialstudium
Studiereiser - Flere i utlandet
Dr. filos. - Heidelbergs universitet
Dr. jur. - Glasgows universitets jubelfest
Student - Kristiania katedralskole (1869)
Cand. filos. (1870)
Universitetsstipendiat (1878)

Assistent - Norges geologiske undersøkelser (1875)
Amanuensis - Den mineralogiske samling (1876)
Professor - Stockholms høiskole (1881-1890)
Professor - Kristiania universitet i mineralogi og geologi (fra 1890)
Dekanus - Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet, Kristiania universitet (1899-1902)
Foreleste - Universiteterne i Baltimore og Chicago (1900)
Dekanus - Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet, Kristiania universitet (1907-1911)
Rektor - Kristiania universitetet (1907-1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Aker formannskap
1901-04 medlem Aker formannskap
1904-07 medlem Aker formannskap
1907-10 medlem Aker formannskap

Offentlige verv:

Medlem - En international deputation til St. Petersburg i anledning av Finlands sak (1899)
Formand - Det akademiske kollegium (1902)
Formand - Byggekomiteen universitetets nye festsal (1909-1911)

Verv i organisasjoner:

Deltatt - Flere videnskabelige kongresser og jubilæer
Formand - Styre Nansenfondet (fra 1896)

Litteratur:

Forfatter - Utfoldet en betydelig videnskabelig forfattervirksomhet

Diverse:

Medstifter Nansenfondet (1896-)