Biografier

Anders Johnsen Buen


Født: 24.02.1864
Død: 17.07.1933
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 4de kreds, Lademoen Redaktør Arbeiderpartiet
1910-12 1. representant 4de kreds, Lademoen Redaktør Arbeiderpartiet
1913-15 1. representant 4de kreds, Lademoen Redaktør Arbeiderpartiet
1916-18 1. representant 4de kreds, Lademoen Redaktør Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant 4de kreds, Lademoen Bankbestyrer Arbeiderpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1919-1921 President Stortinget
1913-1915 Varapresident Odelstinget
1918- Varapresident Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Toldkomiteen
1910-12 Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1912, ved behandling av lov om arbeidstvister.

Medlem i Toldkomiteen
1913-15 Medlem i Budgetkomiteen
1916-18 Medlem i Budgetkomiteen
1919-21 Nestformann i Skog- og vassdragskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1916-18 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om konsesjonslovene og vassdragsreguleringsloven m.m.
Sekretær i Utenrikskomiteen
1919-21 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Sekretær i Om ekstraordinær formueskatt
Medlem i Om spørsmålet om forandringer i Stortingsbygningen
Sekretær i Utenrikskomiteen
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1913-1921 Parlamentarisk leder Arbeiderpartiet

Personalia:

Født 24.02.1864, Gransherad, Jondalen.
Sønn av gårdbruker Jon Olsen Buen (1823-1906) og Aslaug Olsdatter (1826-1906).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Student - 2-årig kursus ved en høyere skole i Vang, Hedmark
Boktrykkerlære - Hos W. C. Fabritius i Oslo (1879)

Typograf - Forskjellige byer i en rekke år
Utga - Noen år ukebladet "Andvake" på Lillehammer
Medarbeider - "Arbeider-Avisen", Trondheim
Medarbeider - "Ny Tid", Trondheim (til 1921)
Redaksjonssekretær - "Social-Demokraten", Oslo (1878)
Redaktør - "Social-Demokraten", Oslo (1900-1903)
Redaktør - "Ny Tid", Trondheim (1903-1912)
Bestyrer - Norges Banks avdeling, Trondheim (1916-1933) (Tsd)
Redaktør - "Trøndelag Sosialdemokrat'' (1922-1927)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-1903 medlem Oslo bystyre
1907-10 medlem Trondheim bystyre
1913-16 medlem Trondheim bystyre
1916-19 medlem Trondheim bystyre
1919-22 medlem Trondheim bystyre
1922-25 medlem Trondheim bystyre
1925-28 medlem Trondheim bystyre
1928-31 medlem Trondheim bystyre
1931-1933 medlem Trondheim bystyre (Tsd.)

Offentlige verv:

Medlem - Maksimalfraktkommisjonen av 1917
Medlem - Traktatkomm. av 1919
Medlem - Fiskesentralkomm. av 1919
Medlem - Nikkelkomm. av 1922
Varamann - Hovedstyret Vassdrags- og elektrisitetsvesenet
Medlem - Komiteen om meltollen (1912)
Medlem - Komiteen om vernepliktsskatt (1915)
Medlem - Komiteen om kullfraktoverskuddet (1919)
Medlem - Hovedstyret Vassdrags- og elektrisitetsvesenet (1921-1923)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Den nystiftede sosialdemokratiske forening i Kristiania helt først av (fra 1885)(inntok snart en framtredende plass som en av de ledende innen arbeiderbevegelsen. Under den første splittelse i 1918 sluttet han seg til den moderate fløy)
Formann - Den typografiske Forening i Oslo (1897-1898)