Biografier

Edvard Hagerup Bull


Født: 23.01.1855
Død: 25.03.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 5. representant Akershus Amt Extraord. assessor i høiesteret Høyre
1910-12 1. representant 2. Aker Høiesteretsassessor Høyre
1913-15 1. representant 2. Aker Høiesteretsassessor Høyre
1916-18 1. representant 2. Aker Høiesteretsassessor Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Formann i Budgetkomiteen
Formann 1903-1904, 1904-1905, gikk ut for Hougen 1905

Medlem i Justiskomiteen
Kom som forsterkning i 1903-04, ved behandlingen av straffeloven

1910-12 Medlem i Budgetkomiteen
Kom som forsterkning i 1910-1911, ved behandling av skatteloven.

Formann i Justiskomiteen
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1912, ved behandling av lov om arbeidstvister.

1913-15 Medlem i Justiskomite nr. 1
Kom som forsterkning i 1913, ved behandling av reguleringssaker.

Formann i Justiskomite nr. 2
1916-18 Formann i Justiskomite nr. 2
Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Angaaende arbeidsløsheten
Medlem i Angaaende forretningsordenen
1910-12 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for W. Konow (f. 1845) 02.02.1910.

Medlem i Valgkomiteen
Nestformann i Angaaende reguleringsloven
Trådte inn for Bratlie i 1912.

Medlem i Komite ifølge Grundlovens § 75
1913-15 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Nestformann i Fullmaktskomiteen
Nestformann 1913-1914.

Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Komiteen i anledningen av norsk-amerikanernes mindegave
Medlem i Revisionskomiteen
1916-18 Nestformann i Den forberedende fullmaktskomite
Nestformann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Nestformann i Den forberedende fullmaktskomite
Nestformann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Formann i Om lov om forandring i lov om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
Nestformann i Utenrikskomiteen
1919-21 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1913-1918 Parlamentarisk leder Høire
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Finans- og tolldepartementet 06.06.1889 - 07.07.1889
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 11.03.1905 - 06.06.1905
Statsråd Justis- og politidepartementet 07.06.1905 - 26.11.1905
Statsråd Finans- og tolldepartementet 27.11.1905 - 06.11.1906
Statsråd Finans- og tolldepartementet 21.06.1920 - 21.06.1921

Personalia:

Født 23.01.1855, Bergen.
Sønn av oberst Jens Munthe Bull (1815-1905) og Johanne Margrethe Hagerup (1917-1888).

Utdanning og yrke:

Student - Bergens katedralskole (1872)
Cand. jur. (1876)
Student - Med stipendium av det Mantheyske legat finansvitenskap og statsrett i Berlin (1886-1887)
Stipendiereise - Til Wien for å se den nye østerrikske lov i praksis (1911)

Fullmektig - Hos dav. advokat Emil Stang (1877-1879)
Ansatt - Indredepartementet (1879-1880) (1. juli 1879)
Ansatt - Finansdepartementet (1880)
Byråsjef - Finansdepartementet (1882)
Ekspedisjonssekretær - Finansavdelingen (1888-1893) (etter å ha vært konst. i stillingen fra 1887. Fungerte som ekspedisjonssækretær med en kort avbrytelse (han var departementets kst. sjef 6. juni-8. juli 1889) til 1893)
Sensor - Ved juridisk embetseksamen (fra 1889)
Kst. assessor - Høyesterett (1893-1895) (fra okt. 1893)
Ekstraordinær assessor (1895-1905) (30. jan. 1895)
Ekstraordinær assessor (1907-1918) (fra 15. febr. 1907. Avskjed i jan. 1918)
Foreleste - Ved Universitetet i Oslo over statsbudgett og statslån (1908-1909)

Offentlige verv:

Medlem - Voldgiftsretter, særlig i tvistigheter om arbeidsavtaler m. m.
Sekretær - Aksjelovkommisjonen av 1881
Medlem - Komiteen om regjeringskontorenes arbeidsordning av 1888
Medlem - Komiteen om regjeringsbygningen av 1888
Formann - Sportellovkomm. av 1891
Formann - Aksjelovkt. av 1898
Medlem - Komiteene om forskningsfondet av 1918 og 1919
Aktiv - Arbeidet for den nye sivilprosesslov av 1915
Statskontrollør - Folkepensjonskassen "Glitne" (1884-1912)
Medlem - Komiteen om sjømannsforsikring (fra 1897)
Medlem - Centralbanken for Norge (1900-1912)
Viseformann - Centralbanken for Norge (1900-1912)
Medlem - Stortingets deputasjon til å legge en krans på Christian Frederiks sarkofag i Roskilde domkirke (1914)(17. mai 1914)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Direksjon eller representantskap for mange selskaper og foreninger
Medlem - Statsøkonomisk Forenings styre (fra 1903)(omkr. 20 år)
Stiftet - "Musikinstrumentfondet" (1919)
Formann - Foreningen Norden (1919-1926)

Andre administrative verv:

Formann - Spareskillingsbankens direksjon (1899-1928)
Medlem - Direksjonen for Kristiania Hypotek- og Realkreditbank (1907-1912)
Medlem - Styret for Gyldendal, Norsk Forlag (fra 1922)

Litteratur:

Skrev - Avhandlinger om juridiske, finansielle og statsøkonomiske emner og mange artikler i aviser og tidsskrifter
Skrev - Festskriftet til Haakon VII's 25 års jubileum "1905. Ett folk, én vilje"
Skrev - Forøvrig også viser og sanger Var som fetter av Edv. Grieg sterkt musikkinteressert og skrev operateksten "Kosakkene" som med musikk av C. Elling ble oppført på Eldorado (1897)
Utga - Sine erindringer fra 1905 (1927)
Utga - "Profiler av noen samtidige" (1933)

Diverse:

Minne: Hans byste i bronse, modellert av Johan Fahlstrøm og skjenket av B. Stolt-Nielsen 1920, er oppstilt i Stortinget.
Slektskap: Om hans morfar, stiftamtmann E. Hagerup, se Lindstøl s. 323. Se også nedennevnte J. L. Mowinckel.