Biografier

Ole Ludvig Bærøe


Født: 29.01.1877
Død: 22.03.1943
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 6. representant Hedmark fylke Landbruksskolebestyrer Høyre
1934-36 2. representant Akershus fylke Jordbruksleder Høyre
1937-45 2. representant Akershus fylke Jordbruksleder Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Landbrukskomiteen
Trådte inn for Gjølstad 28.01.1928. Erstattet av Gløtvold 15.04.-21.04.1929.

1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Erstattet av Staver 28.04.-29.04 og 12.05.-20.05.1936.

Medlem i Landbrukskomiteen
Møtte for Schjerven i 1934.

1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Gikk ut for Koefoed i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
Medlem i Om endringer i statsbudsjettforslaget 1935-36
Medlem i Om statsbudsjettets ekstraordinære krisebevilgninger
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Chr. L. Jensen i 1945.

Medlem i Om bevilgning til nøytralitetsvakt og forsyninger m.v
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 05.03.1926 - 27.01.1928
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 25.12.1927 - 27.01.1928

Personalia:

Født 29.01.1877, Flår i Undrumsdal, Våle, Vestfold.
Sønn av amtsagronom og gårdbruker Ole Karenius Bærøe (1835-1880) og Hansine Kathrine Farup (1840-1923).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1892)
Eksamen - Jarlsberg og Larviks amts landbruksskole på Fosnes (1897)
Eksamen - Norges landbrukshøyskoles jordbruksavdeling (1899)
Stipendiat - Landbrukshøyskolen (1900-1903)
Studiereise - Stipendiereise til Island (1902)

Gårdsfullmektig - Skog i Brøttum (1900)
Landbrukslærer - Rikheim i Lærdal (1903-1904)
Forvalter - Tomb herregård (1904-1909)
Amtsagronom - Hedmark (1909-1910)
Forvalter - Jarlsberg hovedgård i Sem (1910-1917)
Landbruksmedarbeider - A.s Pressebureauet (1911-1914)
Bestyrer - Jønsberg landbruksskole på Hedmark (1917-1926)
Redaktør - "Aftenpostens Landbrukstidende" (fra 1929)
Driftsleder - Norges landbrukshøyskole (fra 1929) (13. sept. 1929)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Sem formannskap
1919-22 medlem Romedal herredsstyre
1922-25 medlem Romedal herredsstyre
1925-28 medlem Romedal formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Forstoffkomiteen av 1918
Medlem - Komiteen om frøkontrollen av 1929
Medlem - Komiteen om Landbrukshøyskolens administrasjon av 1933
Medlem - Jordlovkt. av 1935
Medlem - Granskningskt. om jordbruksforanstaltningene av 1939
Formann - Styret for Mellem-Jarlsberg komm. Kraftselskap (1915-1917)
Formann - Romedal Kraftforsyning (1924-1926)
Medlem - Kornrådet (fra 1929)
Medlem - Representantskapet for Norges Bank (fra 1939)

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre (fra 1928) (1928--1)
Nestformann - Høires Centralstyre (1934-1937)
Formann - Høires Centralstyre (1937-1943)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Selskapet for Norges Vels representantskap (fra 1924)
Formann - Hedemarkens Fogderiforening (1925-1926)
Formann - Hesteavlsforening (1926)
Varamann - Styret for Selskapet for Norges Vels representantskap (fra 1939)

Andre administrative verv:

Ordfører - Representantskapet for forsikringsselskapet Odin (fra 1938)

Diverse:

Okkupasjonen: Høires representant i det utvalg som dannet bakgrunnen for forhandlingene med tyskerne i 1940.
Slektskap: Om hans far og hans farfar, se Lindstøl s.153.