Biografier

Hans Theodor Hansen Bøen


Født: 03.01.1847
Død: 28.06.1918
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 3. representant Smaalenenes Amt Gaardbruger Venstre
1900-03 3. representant Smaalenenes Amt Gaardbruger Venstre
1907-09 1. representant 2. Ide og Marker Gaardbruger Venstre
1913-15 1. representant 2. Ide og Marker Gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 2. Ide og Marker Gaardbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1892-94 Medlem i Kirkekomiteen
1900-03 Medlem i Kirkekomiteen
1907-09 Medlem i Kirkekomiteen
1913-15 Medlem i Kirkekomiteen
1916-18 Medlem i Kirkekomiteen
Død 28.06.1918, O.K. Hansen trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Valgkomiteen
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
1916-18 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Maseng på det Overordentlige Storting i 1918.

Medlem i Om lønnsregulering for statens tjenestemenn

Personalia:

Født 03.01.1847, Prestebakke i Idd.
Sønn av forpakter, senere gårdbruker Hans Jakob Olsen og Karen Julianne Hansdatter.

Utdanning og yrke:

Gårdbruker - ???? (fra 1871) (hans foreldre flyttet i 1892 til Bøen og han kjøpte gården i 1871. ??)
Bestyrer - Ved Norges Banks avdeling, Fredrikshald (Halden) (1909-1911)
Bestyrer - Ved Norges Banks avdeling, Fredrikshald (Halden) (1916-1918)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Ukjent herredsstyre
1874-1918 medlem Ukjent herredsstyre (var med korte avbrytelser medlem til sin død)

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Bøen eller Idd??
Medlem - Kirketilsynet Bøen eller Idd??
M. fl. - Kommunale verv i Bøen eller Idd??
Formann - Smålensbanens tilsynskommisjon
Valgmann - Smålenenes amt (1888)
Valgmann - Smålenenes amt (1891)
Suppleant - Styret ved Norges Banks avdeling, Fredrikshald (Halden) (1894-1896)
Skogtaksator - Hypotekbanken (1896-1903)
Medlem - Smålensbanens tilsynskommisjon (1899-1903)
Suppleant - Styret ved Norges Banks avdeling, Fredrikshald (Halden) (1900-1909)
Valgmann - Smålenenes amt (1903)