Biografier

Johan Castberg


Født: 21.09.1862
Død: 24.12.1926
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 4. representant Kristians Amt Overretssagfører Arbeiderdemokratene
1904-06 4. representant Kristians Amt Statsadvokat Arbeiderdemokratene
1907-09 1. representant 1. Nordre Gudbrandsdalen Statsadvokat Arbeiderdemokratene
1913-15 1. representant 2. Søndre Gudbrandsdalen (Merk: Vant også valget i Toten) Sorenskriver Arbeiderdemokratene
1916-18 1. representant 2. Søndre Gudbrandsdalen Sorenskriver Arbeiderdemokratene
1919-21 1. representant 2. Søndre Gudbrandsdalen Sorenskriver Arbeiderdemokratene
1925-27 2. representant Opland fylke Sorenskriver Arbeiderdemokratene
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1913- President Odelstinget
1914-1921 President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Sosialkomiteen
1904-06 Medlem i Justiskomiteen
Kom som forsterkning i 1903-04, ved behandlingen av straffeloven

Sekretær i Sosialkomiteen
1907-09 Formann i Sosialkomiteen
Gikk ut for Skilbred i 1908.

1913-15 Formann i Justiskomite nr. 1
Trådte inn for Friis Petersen 22.04.1914, formann fra da.

1916-18 Formann i Justiskomite nr. 1
1919-21 Formann i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Owren 18.03.-12.04 og 17.11.-02.12.1919, samt 18.-31.10 og 22.11.-12.12.1920.

Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1919, ved behandling av Norges inntreden i Folkeforbundet.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1919, ved behandling av alderstrygden.

1925-27 Nestformann i Justiskomiteen (av 1919)
Nestformann i 1925-1926. Døde i 1927, O. Moe trådte inn i hans sted.

Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1925, ved behandling av forandring i den militære straffelov m.v.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Sekretær i Angaaende arbeidsløsheten
Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
Medlem i Arbeidsledigheten
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Forberedende fuldmaktskomite. 1909.
Gikk ut for Jorde 04.05.1908.

Medlem i Mjøsreguleringen
1913-15 Nestformann i Fullmaktskomiteen
Nestformann i 1913. Gikk ut for Aavatsmark 31.01.1913.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for J. Pedersen 31.01.1913. Trådte inn for Friis Petersen 27.04.1914.

1916-18 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om konsesjonslovene og vassdragsreguleringsloven m.m.
Medlem i Utenrikskomiteen
1919-21 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
Permisjon i 1920, Alf Mjøen trådte inn i hans sted.

1925-27 Formann i Riksrettens aksjonsnevnd
Døde 24.12.1926.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 19.03.1908 - 01.02.1910
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 31.01.1913 - 02.06.1913
Statsråd Sosialdepartementet 03.06.1913 - 20.04.1914

Personalia:

Født 21.09.1862, Brevik.
Sønn av tollinspektør Johan Christian Tandberg Castberg (1827-1899) og Hanna Magdalene Frisak Ebbesen (1839-1881).

Utdanning og yrke:

Student - Filologi
Student - Skiens skole (1880)
Student - Jus (fra 1883)
Cand. jur. (1884)
Studiereiser - Med off. stipendium i Tyskland, England, Schweiz og Østerrike for å studere arbeiderspørsmål (1891-1892) (spesielt fabrikktilsyn for arbeiderkommisjonen av 1885. Hans innberetninger er trykt som bilag til kgl. prp. nr. 26 om fabrikktilsyn i 1892. I 1899 foretok han på off. bekostning en lignende reise i Danmark)
Student - Politiske forhold i utlandet, særlig England og Tyskland (1910-1911)

Korrespondent - "Oplandenes Avis", Hamar (1882-1887)
Redigerte - "Oplandenes Avis" sommeren (1882)
Kopist - Finansdepartementet (1885-1887)
Redigerte - "Oplandenes Avis" sommeren (1885)
Sakførerfullmektig - Hamar (1887-1888)
Overrettssakfører - Gjøvik (1888-1801)
Off. forsvarer - Lagmannsrett (1890-1892)
Aktor - Meddomsrett (1892-1900)
Skattekommissær (1892-1894)
Kst. statsadvokat - Hedemarkens og Kristians lagsogn (fra 1901) (utnevnt 1902)
Sorenskriver - Toten, Vardal og Biri sorenskriveri (1906-1908) (utnevnt 24. nov. 1906)
Sorenskriver - Toten, Vardal og Biri sorenskriveri (1910-1913)
Sorenskriver - Toten, Vardal og Biri sorenskriveri (fra 1914)
Ekstraordinær assessor - Høyesterett (fra 1924) (5. des. 1924)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1896-1897 medlem Gjøvik formannskap

Offentlige verv:

Formann - Den depart. jordlovkomite av 1899 (som foreslo arbeiderbruk- og boligbanken m. m)
Medlem - Statens arbeidsledighetskomite av 1914
Medlem - Valgordningskommisjonen av 1917
Formann - Trustkomm. av 1916
Formann - Byggematerialkt. av 1918
Formann - Jordmorkt. av 1918
Formann - Skolestyret, Gjøvik (1895-1900)
Formann - Elektrisitetsverkets styre, Gjøvik (1896-1900)
Valgmann - Kristians Amt (1903)
Medlem - Spesialkomiteen (1905)
Aktiv - Barnelovgivningen (1915)(sommeren 1901 studerte han i dresden spørsmålet om tilsyn med pleiebarn og tok bestemmende del i behandlingen av barnelovgivningen i 1915)
Deltok - Delegasjonen til forhandlinger i Paris om tilslutning til Folkenes Forbund (1919)
Formann - Delegasjonen til den internasjonale arbeiderkonferanse i Washington (1919)
Medlem - Traktatdelegasjonen til vinlandene (1920-1921)
Formann - Aksjonsnemnda, Riksretten (1926-1927)

Verv i partier:

Formann - Gjøviks arbeidersamfund
Formann - Gjøviks venstreforening
Formann - Arbeiderdemokratiske parti (1906-1924)(ved dannelsen av det arbeiderdemokratiske parti i 1906 (fra 1921 Det radikale Folkeparti) var han denne landsorganisasjons formann til 1924)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Samlet han arbeiderforeningene i Oplandene til en fellesforening
Formann - Den frisindede Studenterforening (1886-1887)
Formann - De samlede arbeiderforeningene i Oplandene (1888-1894)
Formann - Kristians amts arbeiderforeninger (fra 1894)

Litteratur:

Utga - "Om Begivenhetene i 1905"
Art. forf. - Om politiske og sosiale emner i innen- og utenlandske tidsskrifter og blad

Diverse:

Slektskap: Om hans far og farfar, hans morfar, dr. J. T. Ebbesen og hans morbror, postmester J. B. Ebbesen, se Lindstøl s. 165, 201.