Biografier

Ingolf Elster Christensen


Født: 28.03.1872
Død: 03.05.1943
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. representant Sogn og Fjordane fylke Fylkesmann Høyre
1925-27 3. representant Sogn og Fjordane fylke Fylkesmann Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1922, ved behandling av jernbaneplanen.

Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av Grønlandssaken. Permisjon i 1923, O. Müller trådte inn i hans sted.

Nestformann i Militærkomiteen
Erstattet av Taraldset 02.06.-19.06.1923 og 13.06.-24.06.1924.

1925-27 Medlem i Landbrukskomiteen
Gikk ut for Taraldset 05.03.1926.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
1925-27 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn i regjering i 1926, Sanne trådte inn i hans sted.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 05.03.1926 - 25.07.1927
Statsråd Forsvarsdepartementet 26.07.1926 - 27.01.1928

Personalia:

Født 28.03.1872, Førde, Sunnfjord.
Sønn av kaptein og amtsingeniør Michael Sundt Tuxen Christensen (1827-1895) og Fredrikke Sophie Elster (1838-1927).

Utdanning og yrke:

Student - Bergens katedralskole (1889)
Cand. jur. (1897)

Sakfører - Førde
Advokatfullmektig - Oslo (en stund)
Offiser (1893)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Sunnfjord (1897-1898)
Kaptein og kvartermester - Sogns linjebataljon (1898)
Aut. overrettssakfører (1898)
Tjenestgjorde - Forsvarsdepartementet (1899-1906)
Overtok - Slektsgården Skei i Førde (1901)
Kontorsjef - Armestyrelsen (1907) (17. jan 1907)
Kst. ekspedisjonssjef (1907) (okt. 1907)
Kst. amtmann - Nordre Bergenhus amt (1910) (3. nov. 1910)
Fylkesmann - Oslo og Akershus fylker (fra 1929) (23. aug. 1929)

Offentlige verv:

Sekretær - Den departementale utskrivningskomite av 1901
Medlem - Komiteen om arbeids- og lønnsregulativer ved statens verksteder av 1906
Medlem - Komiteen om vassdrags- og elektrisitetsvenets administrasjon av 1919
Formann - Komiteen om vernepliktsskatt av 1915
Formann - Statens spare- og forenklingskommisjon av 1932
Formann - Utvalget til lov om krigstilstand av 1939
Formann - Administrasjonsrådet (1940)(15. april- 25. sept. 1945)
Ledende - Riksrådsforhandlingene (1940)

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre

Litteratur:

Art. forf. - Skrevet artikler i dagspressen om militære spørsmål og om kornsaken
Utga - Han med sin bror, forfatteren Hjalmar Christensen, "Fædrelandet i verdenskrigens lys" (1916)