Biografier

Ludvig Daae


Født: 24.04.1829
Død: 01.05.1893
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1859-61 4. representant Romsdals Amt Overretssakfører
1862-64 2. representant Romsdals Amt Overretssakfører
1865-67 1. representant Romsdals Amt Overretssakfører
1868-70 4. representant Romsdals Amt Overretssakfører
1871-73 2. representant Romsdals Amt Overretssakfører
1874-78 2. representant Romsdals Amt Foged
1877-79 2. representant Romsdals Amt Sorenskriver
1886-88 1. representant Aalesund og Molde Fhv. Statsraad Høyre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Armédepartementet 26.06.1884 - 29.04.1885