Biografier

Christian Adolph Diriks


Født: 11.11.1775
Død: 16.12.1837
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 4. representant Christiania Justisraad, byfoged og sorenskriver
Riksforsamlingen 1814 1. representant Laurvig Justisraad, byfoged og sorenskriver
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd 3. departement for politisaker 30.11.1814 - 30.04.1817
Statsråd 2. departement for justissaker 01.06.1815 - 31.08.1816
Statsråd 2. departement for justissaker 01.05.1817 - 30.09.1817
Statsråd 3. departement for politisaker 01.10.1817 - 31.12.1817
Statsråd 3. departement for politisaker 01.03.1818 - 31.12.1818
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.01.1819 - 31.08.1825
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 01.09.1825 - 09.11.1836