Biografier

Bertram Dybwad Brochmann


Født: 01.01.1881
Død: 15.01.1956
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 3. representant Bergen Sociologisk forfatter Samfundspartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
Erstattet av Bonde 27.04.-10.05.1934, og av Bauge 20.05.-16.06.1935.

Personalia:

Født 01.01.1881, By i Grue, Solør.
Sønn av stiftsprost Jørgen Henrik Hegermann Brochmann (1850-1926) og Sofie Wilhelmine Dybwad (1858-1892).

Utdanning og yrke:

Studerte - Selv videre bokholderi- og handelsteknikk
Utdannet - Gartner i Danmark og Tyskland (-1-1902)
Utdannet - Gartner i Danmark og Tyskland (til 1902)
Elev - Aars og Voss skole, Oslo (1892-1894)
Elev - Kristiansands katedralskole (1894-1896)
Gartnerlære (fra 1896)
Elev - A. Johannessens handelsskole (1903-1904)

Disponent - Gimle Linoljemølle i Sandefjord
Bestyrer - Berles kirkegårdsgartneri i Bergen (1902)
Kontorsjef - Det norske Nitridataktieselskap i Eydehavn (fra 1913)
Selvstendig næringsdrivende - Oslo (1915-1920)
Bestyrer - Avdeling av Fuhrs gartneri i Grimstad (1924-1928) (senere har han ikke hatt noen privat stilling)
Redaktør - "Samfundsliv" (1931-1933)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1931-1933 medlem Voss herredsstyre

Verv i partier:

Stiftet - Samfundspartiet (1933)(14. jan. 1933)
Leder - Samfundspartiet (fra 1933) (1933--1)

Verv i organisasjoner:

Utgiver - Bladet "Samfundsliv" (fra 1931)

Litteratur:

Utga - Veien til det nye land (1920) (i ca. 30 år arbeidet han som taler og forfatter om samfundsspørsmål og har utgitt en stor mengde flyveblad og skrifter)
Utga - Nøklen til avgrunden (1921)
Utga - Det norske folks eksistenskamp (1926)
Utga - Aktuelle livsspørsmål (1927)
Utga - Mentalitet og livsskjæbne I, II og 3 (1929-1931)
Utga - Folk Spør (1930)
Utga - Det store skille (1932)
Utga - Massesjælens hemmeligheter (1935)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen utga han skriftet "9. april" og ble 13. mai 1947 idømt 3 1/2 års fengsel m. v.
Slektskap: Beslektet med nedennevnte sorenskriver C. Holmboe og lektor J. Johnson gjennom sin mor.
Foredragsholder: Om folkepsykologi, økonomi og sosiologi