Biografier

Kristian Nilsen Dæhlen


Født: 24.01.1863
Død: 23.06.1926
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 4. Hadeland og Land Gaardbruker Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Trådte inn for S. Bang 22.06.1921.

Medlem i Militærkomiteen
Ble overflyttet til protokollkomiteen 22.06.1921, Rye Holmboe trådte inn i hans sted.

Medlem i Protokollkomiteen
Trådte inn for S. Bang 22.06.1921.

Personalia:

Født 24.01.1863, Dæhlen i Brandbu.
Sønn av gårdbruker Nils Christiansen Dæhlen (1832-1907) og Kari Larsdatter Gulden (1830-1922).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Elev - En høyere almueskole i tre år
Elev - Amtsskolen (1888-1889)

Gårdbruker - Lysen i Tingelstad sogn (fra 1891) (tsd. Kjøpte gården i 1891)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Brandbu formannskap
1904-07 varaordfører Brandbu herredsstyre
1910-13 medlem Brandbu formannskap
1913-16 medlem Brandbu formannskap

Offentlige verv:

Overformynder - Brandbu
Åstedskommisær - Brandbu
Takstmann - Hypotekbanken
Medlem - Fylkets provianteringsråd
Medlem - En rekke styrer i bygden

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen for Fellesslakteriet
Medlem - Grans Sparebank kontrollkomite (1911-1916)
Medlem - Direksjonen for Grans Sparebank (1917-1925)