Biografier

Edvart Andreas Olsen Eidsvaag


Født: 23.10.1875
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant 1. Ytre Fosen Handelsmand Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Varamedlem i Gage- og pensionskomiteen
Møtte for Sivertsen 22.06 - 20.07.1917.

Personalia:

Født 23.10.1875, Plassen i Nesset, Romsdal.
Sønn av gårdbruker og maler Øle Ørgersen Hagen (1824-1887) og Ingeborg Olsen (1834-1913).

Utdanning og yrke:

Kjøpmann - Nord-Frøya (1898-1922) (etablerte kjøpmannsforretningen i 1898. Overdrog den til sin bror i 1922)
Poståpner og dampskipsekspeditør (fra 1904)
Oppsynsbetjent - Ved skreifisket (fra 1928) (bosatt i Gurvikdal i Nord-Frøya..)

Fylkespolitisk aktivitet:

Fra 1925: medlem fylkesutvalget, Sør-Trøndelag.

Offentlige verv:

Medlem - Forlikskommisjon, Nord-Frøya
Formann - Forliksråd, Nord-Frøya (til 1946) (-1-1946)
Valgmann - (1903)
Medlem - Forliksråd, Nord-Frøya (fra 1906)(med endel års avbrytelse)
Medlem - Sør-Trøndelag kommunikasjonsnemnd (1915-1946)
Formann - Skolestyret, Nord-Frøya (1925-1927)
Formann - Sør-Trøndelag kommunikasjonsnemnd (fra 1927)
Medlem - Fylkesskattestyret, Sør-Trøndelag (1928-1946)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret for Fosens Aktie- Dampskibsselskap
Medlem - Representantskapet for Fosens Aktie- Dampskibsselskap (fra 1916)

Diverse:

Okkupasjonen: Han ble 1. sept. 1944 arrestert av Gestapo og sendt til Titran festning, derfra til kretsfengslet i Trondheim, løslatt i nov. s. å.