Biografier

Anders Martinus Andersen Erdal


Født: 11.05.1856
Død: 24.04.1932
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant 3. Søndfjord Kirkesanger Venstre
1919-21 1. representant 3. Søndfjord Kirkesanger Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Varamedlem i Veikomiteen
Møtte for D.O. Bakke fra 09.07 og ut sesjonen i 1918.

1919-21 Nestformann i Kirke- og skolekomiteen

Personalia:

Født 11.05.1856, Ramstad i Naustdal.
Sønn av lærar og gardbrukar Anders Henriksen Erdal (1821-1900) og Hille Madsdotter.

Utdanning og yrke:

Eksamen - Balestrand lærarskule (1877)
Elev - Med stipend til opphald ved lærarkurs (1891)
Elev - Med stipend til opphald ved lærarkurs (1896)

Lærar - Naustdal
Revisor - Overformyndarrekneskapane, Naustdal
Heradsrevisor - Naustdal
Adm. dir. - Naustdal Brandforsikringsforening
Lærar og kyrkjesongar - Naustdal (1888-1922) (1. jan. 1888-30. juni 1922)
Gårdbruker - Bø i Naustdal (fra 1906) (kjøpte gården)
Direktør - Naustdal Sparebank (fra 1922)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Naustdal herredsstyre
1901-04 medlem Naustdal herredsstyre
1904-07 medlem Naustdal herredsstyre
1907-10 medlem Naustdal herredsstyre
1910-13 medlem Naustdal herredsstyre
1913-16 medlem Naustdal herredsstyre
1916-19 medlem Naustdal herredsstyre
1919-22 ordfører Naustdal herredsstyre
1922-25 ordfører Naustdal herredsstyre
1925-28 ordfører Naustdal herredsstyre

Offentlige verv:

Representant - For lærarane i skulestyret, Naustdal
Formann - Skulestyret, Naustdal
Formann - Overlikningsnemnda, Naustdal
Overformyndar - Naustdal (i 24 år)
Medlem - Kyrkje- og prestegardstilsynet, Naustdal
Medstifter - Sunnfjord ungdomsskule
Formann - Styret Sunnfjord ungdomsskule (til 1918) (-1-1918)
Forlikskommissær - Naustdal (fra 1890)
Valmann - (1897)
Valmann - (1900)
Valmann - (1903)

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret Sunnfjord Fellesforening for Indremisjon (i 16 år)

Andre administrative verv:

Stifta - Naustdal Brandforsikringsforening (1900)
Medstifter - Naustdal Sparebank (1901)