Biografier

Anton Odin Eriksen


Født: 09.07.1865
Død: 18.11.1928
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 2den kreds, Kalvskindet Politifuldmegtig Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Gage- og pensionskomiteen

Personalia:

Født 09.07.1865, Trondhjem.
Sønn av underinspektør ved Trondhjems landsfængsel Ingebrigt Eriksen og Beret Larsdatter Herstad.

Utdanning og yrke:

Student - Trondhjems katedralskole (1884)
Cand. jur. (1890)

Sorenskriverfuldmægtig - Nordmøre (1890-1895)
Politifuldmægtig - Trondhjem (1895)
Statsadvokat - Nordland (1911)
Politiinspektør - Kristiania (1913)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Trondhjem bystyre
1904-07 medlem Trondhjem bystyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Trondhjem (1907-1911)
Medlem - Departemental komite om den militære retspleie (1912)